ผอ.สทศ.ระบุ ขยายเวลาเลื่อนส่งชื่อนักเรียนเข้าทดสอบผลทางการศึกษาเป็น6ต.ค. เนื่องจากมีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 1 พันแห่ง ไม่ส่งรายชื่อนักเรียน...

วันนี้ (1 ต.ค.)ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า จากที่สทศ.ได้เปิดให้โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งจะทดสอบในปี 2553 โดยหมดเขตส่งรายชื่อในวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียน จำนวน 1,098 แห่ง ไม่ส่งรายชื่อนักเรียนประมาณ 40,000 คนมา จำแนกเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 790 โรง โรงเรียนเอกชน 100 โรง โรงเรียนเทศบาล 150 โรง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 50 โรง และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 โรง ทั้งนี้หากแยกจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า จากรายงานทั้งหมดจะพบว่า เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ประมาณ 30,000 คน จาก 800 โรง ชั้น ม.6 ประมาณ 2,000 กว่าคน จาก 50 โรง ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนชั้น ม. 3 ซึ่ง สทศ.ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งราย ชื่อโดยเฉพาะรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จะต้องนำผลโอเน็ตใช้ในการไปศึกษาต่อ ให้เร่งส่งรายชื่อไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) หรือ สนามสอบด่วนที่สุด โดย สทศ.จะขยายวันรับรายชื่อออกไปจนถึงวันที่ 6 ต.ค.นี้ เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของเด็ก และหากโรงเรียนยังไม่ส่งรายชื่ออีกก็จะต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เอง

Credit ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/content/edu/36713