ปัญหาของทุกอาชีพอยู่ที่เงินเดือน...

ค่าแรงเริ่มต้นสูง รวมค่าล่วงเวลาและอื่นๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนรู้จักและตัวผม

กัปตัน = 150 - 250k (การบินไทย)
ผู้ช่วยนักบิน = 60 - 90 k (การบินไทย)

แอร์สจ๊วต = 40 - 80 k
สิงค์โปรแอร์ เงินเดือนเริ่มต้น 80,000 บาท
การบินไทย เงินเดือนเริ่มต้น 60,000 บาท
เจแปนแอร์ เงินเดือนเริ่มต้น 50,000 บาท
อิว่า แอร์ไลน์ เดือนละ 40,000 บาท
เอเซียน่า แอร์ เดือนละ 40,000 บาท
อิมิเลท แอร์ไลน์ เดือนละ 75,000 บาท
อาทิแฮด แอร์ เดือนละ 70,000 บาท
ควิกต้า แอร์ เดือนละ 65,000 บาท

แพทย์ GP = 50 - 80 k (รัฐบาล)
แพทย์เฉพาะทาง = 120 - 300 k (เอกชน)
เภสัช Sale = 40 - 60 k (เอกชน)
วิศวกรบริษัทน้ำมัน = 30 - 50 k

ค่าแรงเริ่มต้นทั่วไป
วิศวกร = 18 - 30 k
นักบัญชี = 16 - 30 k
ธนาคาร = 12 - 20 k
ป.ตรีสาขาอื่นๆ = 9 - 20 k

ข้าราชการ เงินเดือนรวมทุกอย่างแล้ว
รวมอาชีพครูและอื่นๆ
ระดับซี 1 8,200
ระดับซี 2 8,600
ระดับซี 3 9,440

แล้วแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยครับ ว่าคนจบคุรุส่วนใหญ่จะสมัครแอร์ และไม่ได้หวังมาเป็นครูแน่นอน รวมทั้งผมด้วยครับ
คุรุศาสตร์จุฬา รหัส 453

 

Credit  http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000173616