เรียน Pat1 คณิตศาสตร์ พร้อมทำแบบฝึกหัดและเฉลย

เอกสารประกอบการเรียนในเว็บ คลิ๊กตรงนี้เลย
เซต ม.4 เทอมต้น สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมสอบ PAT 1 คลิ๊กตรงนี้

ขอขอบคุณ พี่หนึ่งมากมากครับ ที่สอนหนังสือให้กับน้องได้มีโอกาศเข้าไปเรียน http://www.tewlek.com/ ใครสนใจเรียนตัวเป็นๆ ก็ติดต่อไปได้นะครับ