รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2554

รับตรง  สถาบันการบินพลเรือน 2554  รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น

 

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554

รับสมัครด้วยตนเอง  25-29 มีนาคม 2554

รับสมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 21 มีนาคม 2554

สอบวัดความรู้ 10 เมษายน 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ 02 272-5741 -4  ต่อ 261,230

หรือhttp://www.catc.or.th/2010/index.php ( ไม่มีข้อการรับสมัครเลยจ้า แหะ ๆ)