รับตรง ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

แต่รายละเอียดต่าง ๆ ยังไม่มีนะครับ

แต่ กำหนดวันสอบไว้แล้ว ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับ

เว็บไซต์หลัก http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/

หรือ  http://www.facebook.com/pages/thurkic-karbin-mhawithyalay-rachphad-swndusit-suny-hawhin-AIRLINE-BUSINESS/164078327014