ระบบแอดมิชชั่นกลาง ที่ใช้คะแนน O-NET


มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้วยนะครับ
 

ปีก่อนมีคน พลาด มาแล้ว !!!!

 

ขอยกตัวอย่าง เภสัช จุฬา นะครับ

O-NET 5 วิชาหลัก แต่ละวิชาจะต้องเกิน 30 % นะครับ

สามารถเข้าไปเชค เกณฑ์ขั้นต่ำได้ที่

http://www.cuas.or.th/admbook53/central.html

หรือ http://www.cuas.or.th/admbook53/document/all_bookadm53.rar