งานเข้า คณิตศาสตร์  มีอัตนัย
 


 

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ม.6 และเทียบเท่า ม.6: วันที่ 5 มกราคม 2554
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบม.6 และเทียบเท่าม. 6
: วันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...)


ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนในการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (คลิกที่นี่)

ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนในการสอบ O-NET ม.6 (คลิกที่นี่)
ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET 
         ม.6 กระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,สุขศึกษาฯ
      ม.3 กระดาษคำตอบ ชุดวิชา91C ชุดวิชา91D ชุดวิชา92C ชุดวิชา92D
      ป.6 กระดาษคำตอบ ชุดวิชา61A ชุดวิชา61B ชุดวิชา62A ชุดวิชา62B

 

ดาวน์โหลดe-book คุ่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6, GAT/PAT เล่ม 1 (คลิกที่นี่)
ดาวน์โหลดe-book คุ่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6, GAT/PAT เล่ม 2 (คลิกที่นี่)