ประกาศผล รับตรง ม.สงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
แต่ไม่ต้องรีบดูนะ เพราะเว็บล่มไปแล้ว

http://www.entrance.psu.ac.th/