วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ข้อสอบ กสพท 2554

 

เป็นข้อสอบจาก น้องที่เข้าสอบแล้วจดออกมาได้นะครับ แล้วส่งมาให้ผมทาง email  ใครจะสอบรุ่นถัดไปลองเข้ามาดูไว้เป็นแนวทาง

ขอขอบคุณ NaNachi WarU  ผู้เสียสละลอกข้อสอบ  มาให้เราได้ชม  

ใครมีข้อสอบ ข้ออื่น ๆ ก็ โพสบอกด้วยนะครับ


ข้อสอบสังคม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท ปี54 ข้อสอบ ชุด A

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

51.ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้มีปัญญาหมายถึง คนชนิดใด

1.คนที่ไม่เชื่อในไสยศาสตร์              2.คนที่รู้จักแก้ปัญหาเป็น

3.คนที่ชอบบริจาคทาน                   4.คนที่สามารถหยั่งรู้ฟ้าดินได้

 

52.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องของกิจจญาณสำหรับทุกอริยสัจ

1.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้            2.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ

3.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเว้น              4.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง             

 

53.“ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของวัตถุนั้นเมื่อทอนลงจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วคงเป็นเพียงพลังงานชนิดหนึ่งเท่านั้น”หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้จะตรงกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา

1.ไตรธาตุ    2.ไตรเหตุ    3.ไตรคุณ    4.ไตรลักษณ์

 

54.คำแปลของบทแผ่เมตตาข้อความใดตรงกับคำบาลีที่ว่า“สัพเพสัตตา อนีฆา โหนตุ”

ตอบ ข้อสองของชุด A

 

55.สมาคมประชาชาติใด ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)

1. AFTA                  2.PLO           3.ASEAN        4.APEC

 

56.ภาษาหลักที่ใช้ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา     

1.ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ          2.ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

3.ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส               4.ภาษาโปรตุเกสและภาษาฝรั่งเศส

 

57.ข้อใดคือระบอบการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)

1.จัดตั้งคณะนคราภิบาลเป็นคณะผู้บริหาร    

2.ตั้งเทศบาลสมมุติเป็นระบอบการปกครองท้องถิ่นในดุสิตธานี

3.ตั้งตำแหน่งรัชษฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกจากประชาชน

4.ตั้งพรรคการเมืองโดยให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

 

58.ข้อใดเป็นสภาวการณ์ในช่วงสงครามเย็น

1.การประชุมลดอาวุธที่กรุงเจนีวา (ค.ศ.1932-1933)            

2.การจัดตั้งองค์การอนามัยขององค์การสันนิบาตชาติ

3.ประเทศญี่ปุ่นฟื้นประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยเมจิ          

4.นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทย

 

59.ข้อใดคือสาระของรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

1.ประกาศนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ         

2.ประกาศตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

3.ออกประกาศบังคับโรงเรียนจีนให้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

4.ประกาศให้ข้าราชการและประชาชนหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร

 

 

ไม่Sure โจทย์เท่าไร คำพูดไม่ตรงเป๊ะ แต่ประมาณนี้แน่นอน

 

-การเสนอร่างพระราชบัญญัติประชาชนต้องเข้าชื่ออย่างน้อยกี่คนขึ้นไป

1. 10,000

2. 20,000

3. 50,000

4. 100,000

 

-“ฮ่อมจ๊อม”เกิดจากการกระทำของปรากฏการณ์ธรรมชาติใด

1.การกัดเซาะของน้ำและฝน

2.ลม

3.การทับถมของดินตะกอน

4.แสงแดด

 

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใดที่นำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 7

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่8

3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่9

4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10

 

-น้ำตายวันที่เท่าใด

1.แรม 1 ค่ำ            2.แรม 8 ค่ำ             3.แรม 11 ค่ำ           4.แรม 15 ค่ำ

-อนุสัญญาฉบับใดที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตอบอนุสัญญาแรมซาร์

 

-การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อยกี่วัน

1. 7 วัน

2. 12 วัน

3. 14 วัน

4. 30 วัน

 

-ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมากที่สุด

1.ประเพณีบุญบั้งไฟ

2.ประเพณีตานก๋วยสลาก

3.ประเพณีรับบัวโยนบัว

4.ประเพณีงานบุญคูนลาน

 

-แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในประเทศไทย

1.แม่น้ำมูล

2.แม่น้ำชี

3.แม่น้ำเจ้าพระยา

4.แม่น้ำท่าจีน

 

-ข้อใดคือความล้มเหลวของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์

1.การที่สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต ที่คิวบา

2.เจียงไคเช็ค ตั้งรัฐบาลบนเกาะไต้หวัน

3.(นึกไม่ออกแล้ว=w=”)

4.การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

 

หมายเหตุ

สีแดง  หมายถึง เฉลย

 

http://www.unigang.com/

76348

เข้าชม

26

ตอบกลับ

ข้อสอบ กสพท 2554

โพสต์เมื่อ 28/01/2554 06:37 | 0
โห เฉลยมา ผิด 10 ข้อ เเล้วอะ
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 09:47 | 0
แหงะ ครึ่งต่อครึ่ง 
เฉลยออกมาผิด 7 ข้อ
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 10:43 | 0
ประกาศผลวันไหน...ใครพอทราบบ้าง
injectsadupsetmad
ทั้งมืนทั้งง...ทั้งง่วง(ตรงไหน)
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 10:50 | 0
ประกาศ 28 ก.พ. นิ
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 20:34 | 0
ดูๆมาผิดไม่กี่ข้อเอง

อือข้อนี้อ่ะ

57.ข้อใดคือระบอบการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)

1.จัดตั้งคณะนคราภิบาลเป็นคณะผู้บริหาร    

2.ตั้งเทศบาลสมมุติเป็นระบอบการปกครองท้องถิ่นในดุสิตธานี

3.ตั้งตำแหน่งรัชษฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกจากประชาชน

4.ตั้งพรรคการเมืองโดยให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มันไม่ใช่ข้อสองเหรอที่ตั้งเทศบาลจำลองในเมืองดุสิตธานีออ่ะ
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 20:59 | 0
ผิดไปเยอะแร้วอ่า TT
โพสต์เมื่อ 28/01/2554 21:19 | 0
เห็นด้วยกับmidnoinaka

เทศบาลสมมุติคือเทศาภิบาล
เมืองดุสิตธานีเป็นเมืองทดลองใช้
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 00:13 | 0
- ข้อใดเป็นปัญหาสังคม
ตอบ ตำรวจรับส่วยจากบ่อนพนัน (มั้ง)

แหะๆๆๆ จำได้เลือนลางมาก ๆๆ
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 00:41 | 1
เอาเท่าที่เราพอจะจำได้นะจ้ะ
--สัพเพ สัตตา  อนีฆา โหตุ  -- อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
--องค์กรใดเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม -- ---
--ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง -- วินัยทหาร
--ความหมายของ ภูมิปัญญาไทย -- ---
--อะไรที่ทำให้ภาษาถิ่น จางหายไป -- ---
--ปรากฎการณ์ ลานิญญา -- ---
--การขัดเกลาสังคมทางอ้อม -- ปล่อยให้เรียนรู้เอง จำตัวเลือกไม่ได้จ้ะ
--การที่ นสพ ตีแผ่ ประนาม --  เป็นวิถีประชา
-- สภาพบุคคล -- เริ่มตั้งแต่คลอด อยู่รอดเป็นทารก
--ทศพิธราชธรรม อาชวะ -- ความซื่อตรง
--วัฒนธรรม -- แบบแผนที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา
-- เหตุใดจึงขึ้นดอกเบี้ย -- ---
--ตลาดสมบูรณ์ -- ---
--การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม -- ---
--ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม -- ประชาชนเป็นลูกจ้าง
--ทุนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ --- ---
--ปัญหาสังคมสะสมยาวนานสังคมไทย -- ---
--อะไรก่อให้เกิดช่องว่างทางรายได้ -- ---
--อนุสัญญา แรมซ่า -- พื้นที่ชุมน้ำ
--ร๕ รู้ความเป็นอยู่ราษฎร (จำไม่ค่อยได้อ่าจ้ะ) -- -- ประพาสต้น 
--ชาวคริสต์ รับศีล เลือดเนื้อพระเยซู -- ศีลมหาสนิท
--กษัตริย์เป็นเทพเจ้า อิทธิพลจาก -- อินเดีย 
--อุทยานแห่งชาติ -- เขาใหญ่
ปล  เราเลือกข้อที่ไม่ ซ้ำกับ ที่เฉลย ไว้ก่อนข้างบนนะจ้ะ
บางข้อเราจำโจทย์ได้ แต่กลัว เฉลยผิด เลยเอาแต่ข้อที่ชัวร์นะจ้ะ
หวังว่า จะช่วยน้องๆได้นิดนึงง
ซิ่วมาอ่าจ้ะ  ปีนี้อยากติดจังเลย 
เป็นกำลังใจให้ เพื่อน ๆ น้องๆ ทุกคนนะจ้ะ
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 17:33 | 0
เเล้ว 14 กพ. นี่ อะไรอ่าครับ
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 17:40 | 0
ภายในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2554 กสพท. จะประกาศตัดสิทธผู้สมัครสอบฯ ที่ยืนยันเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ของรัฐ ตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ในปี การศึกษา 2554 แล้ว (หลักสูตร 
พ.บ. ยกเว้น แพทย์รังสิต และหลักสูตร ท.บ. เฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.)

อันนี้ วันที่ 14 กพ. มันหมายความว่ายังไงอ่าครับ
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 18:34 | 0
ก็คนที่ติดแพทย์ตรงไปแล้ว

ก็จะถูกตัดสิทธิ์ กสพท.
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 19:04 | 0
หมายถึงวันที่ 14 กพ. จะรู้เเล้วใช่มั้ยครับว่าติดรึปล่าว
โพสต์เมื่อ 29/01/2554 23:01 | 0
ป่าวคับ หมายความว่า วันที่ 14 ก.พ. นี้ เราจะรู้ว่า เรายังมีรายชื่อในกสพท.อีกมั๊ย
ไม่ใช่ประกาศผลว่าติดที่ไหนคับ

ส่วนวันประกาศผล ในเว็บกสพท.บอกว่าประมาณวันที่ 28 ก.พ. นะคับ
โพสต์เมื่อ 30/01/2554 07:13 | 0
อ๋อ ขอบคุณมากเลยครับ
โพสต์เมื่อ 30/01/2554 12:08 | 0

ถ้าเป็นวันที่ 14 จริงๆคงช็อก เพราะตรงกับสอบปลายภาค -_-

โพสต์เมื่อ 04/02/2554 12:07 | 0
อ่อ  ขอบคุณนะคะ
โพสต์เมื่อ 26/02/2554 00:04 | 0
ขอบคุณคะ
โพสต์เมื่อ 09/03/2554 15:06 | 0
ขอบคุณค่ะ :))
เป็นแนวทางที่มีประโยชน์มากมากค่ะ
โพสต์เมื่อ 13/05/2554 00:30 | 0

อยากได้ ข้อสอบอ่ะค่ะ ส่งให้หน่อยนะ ค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 

โพสต์เมื่อ 03/07/2554 05:31 | 0
จะตกสังคมก็คราวนี่เนี่ยแหละ sad
โพสต์เมื่อ 24/07/2554 12:03 | 1
ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ 15/10/2554 12:49 | 0
hi
โพสต์เมื่อ 20/12/2554 01:39 | 0
ผมรบกวนขอสอบถามว่า จะหาซื้อข้อสอบ กสพท ปี 53 หรือ ปี 54 ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ 06/03/2555 22:04 | 0
ขอบคุณค่ะ
โพสต์เมื่อ 09/05/2555 11:51 | 0
ขอบคุณมากๆ นะคะ : )
abac