รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2554 มาแล้วจ้า

( รุ่งพี่เราแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นเลย อิ อิ )

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ทั้งชายและหญิง  70 คน  หญิง สูง 155  น้ำหนัก 45  ใช้ GAT PAT2 และ ONET รวมถึง GPAX ด้วยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554เว็บไซต์หลัก http://www.nurse.police.go.th