รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง

สาขานี้จะเน้นไปที่การเมืองและการปกครองนะครับ สาขานี้ไม่ได้เรียนเพื่อนักการเมืองนะครับ ไม่ได้สอนวิธีการเป็นนักการเมืองนะครับ แต่นักการเมืองบ้านเราจบสาขานี้กันเยอะ  โดยแก่นแท้ของสาขาจะศึกษาหลักการในการปกครอง ปรัชญาในการปกครอง(ศึกษาหลักปรัชญาจากคนดังของโลก) หลักนิติรัฐ ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองของไทย รวมถึงการเลือกตั้งและพรรคการเมือง จะว่าไปแล้ว การปกครองนี้ก็เกี่ยวกับการเมืองเยอะ

จบรัฐศาสตร์สาขาการปกครองทำงานอะไร

ส่วนมากจะมุ่งไปเป็นปลัด นายอำเภอ ข้าราชการในกระทรวงต่างๆครับ อย่างเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเขาก็รับคนจบคณะรัฐศาสตร์นะครับ  หรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ตามกระทรวงก็ได้นะครับ หรือบางคนก็ทำสอบใบประกาศแล้วก็ทำจัดรายการทางด้านการเมือง เป็นนักข่าว เขียนบทความ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรัฐศาสตร์สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทักษิณ มหาสารคาม ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลานครินทร์ อุบลราชธานี