อาชีพดีที่สุด ปี 2554 (The 10 Best for Jobs 2011)

 

เป็นบทความที่ดีมาก ผมมั่นใจว่าในเมืองไทย ยังไม่มีใครนำบทความนี้มาเผยแพร่ ( มั้ง )   เป็นบทความที่มีประโยชน์มากต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตนะครับ  ใครจะ Copy ขอ Credit ด้วยนะ   ^__^  ไปเจอกลอนมา แง่คิดดี

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the o­ne less traveled by,
And that has made all the difference.
 

เดินป่า มาถึง ซึ่งแยก
ถนนแรก คนมาก ฝากฝัน
ฉันเลือก คนน้อย เส้นนั้น
เพราะนั่น ฉันจึง แตกต่าง
 

การเลือกเรียนคณะอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องตามกระแส

แต่หาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง และเราทำได้ดี


โดยการทำการสำรวจ จากประเทศ อเมริกา ปี 2554  หรือ 2011  ก็คือปีนี้นั่นเอง    โดยทำการสำรวจมากกว่า 200 อาชีพโดยทีเดียว   มีดัชนีชี้วัด 5 อย่าง ครับ

1.Income … เงินเดือน
2.Environment … สภาพแวดล้อมของการทำงาน 
3.Employment Outlook … โอกาสในอนาคต 
4.Physical Demands … ความเหนื่อยยากของร่างกาย 
5.Stress … ความกดดัน

ดังนั้น อาชีพที่เงินเดือนสูง ก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ ดีที่สุด เสมอไป เพราะ แม้เงินเดือนสูง แต่เครียดมาก ทำงานหนัก และ อัตราความก้าวหน้าต่ำ ก็มี ครับผม โดยอาชีพที่ดีที่สุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่ อัตราความก้าวหน้าจะสูง  ความเครียดต่ำ  การใช้แรงงานร่างกาย ไม่เยอะ   สภาพแวดล้อมในการทำงานก็ ok และสุดท้าย  ผลตอบแทนใช้ได้ หุ หุ

อาชีพดีที่สุด ปี 2554  The 10 Best for Job 2011

1.Software engineer   วิศวกร ซอฟแวร์

ลักษณณะงาน :  งานวิจัยออกแบบพัฒนาและรักษาระบบซอฟต์แวร์ควบคู่กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม   ไม่แปลกใจเลย     สาขาซอนแวร์จะเป็น สาขาให้เลือกที่อยู่ใน วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นะครับ แต่ก็เริ่มมีหลายมหาวิทยาลัย เปิดแยกออกมาเป็นหลักสูตรอินเตอร์ เช่น เกษตรศาสตร์ จุฬาฯ   ลาดกระบัง

รายได้  87,140 $


2.Mathematician    นักคณิตศาสตร์

ลักษณณะงาน :  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสูตรที่จะสอนหรือแก้ปัญหาในธุรกิจการศึกษาหรือสภาพภูมิอากาศอุตสาหกรรม ( อันหลังนี้พูดให้เข้าใจหน่อย จะเป็น นักคณิตศาสตร์ Carbon Credit อะครับ   เมืองก็เริ่มมีแล้วในบริษัทใหญ่ ๆ แต่ยังไม่แพร่หลาย  เพราะยังไม่มีกฎหมายบังคับ แต่แนวโน้มในอนาคต น่่าจะสดใสขึ้น ) 

รายได้ 94,178 $


3.Actuary   นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ลักษณะงาน : สถิติเพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็น ในการ ออกแบบประกัน ต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ, เจ็บป่วยและการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินจากการโจรกรรมและภัยธรรมชาติ     ออกประกันให้ดูคุ้มครองได้เยอะ  และบริษัทอยู่ได้ไม่ขาดทุน ( ส่วนใหญ่จะร่ำรวย )   อยากบอกว่าตอนนี้ มหิดลกำลังเปิดรับสมัครด้วย จ้า  ( แต่ยังไม่ได้ลงบทความ 555 )

รายได้  87,024 $


4.Statistician   นักวิเคราะห์สถิติ

ลักษณะงาน :  วิเคราะห์และแปลความหมายผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขของการทดสอบและการสำรวจ     อันนี้ผมยืนยันได้ว่าสำคัญมาก ทุกองค์กรใหญ่จะมีหน่วยงานนี้หมดเลยครับ  อย่างเวลาเราจะออกสินค้ามา  เราก็ต้องทำ แบบสอบถาม เพื่อจะได้รู้ความต้องการของผู้โภค   อย่างนักการเมืองบ้านเรายังมีกลุ่มอาชีพนี้คอยเชคกระแส ของพรรคตัวเองเลยหุ หุ    

รายได้  73,208 $

5.Computer systems analyst   นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน :  การ วิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย ก็ได้ การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการ ( Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบและการออกแบบก็คือ การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียว ในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ในงานได้จริง ผู้ที่ทำหน้านี้ก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( System Analysis : SA )

รายได้   77,153 $

6.Meteorologist   นักอุตุนิยมวิทยา

ลักษณะงาน  :  ปฏิบัติงานทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา ศึกษา วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาแนวคิดทฤษฎีด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิฟิสิกส์ เพื่อค้นคว้าหาวิธีการทางปฏิบัติที่ก้าวหน้า ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจอากาศ และดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ รังสีดวงอาทิตย์และปริมาณโอโซนในบรรยากาศ อากาศสกปรก และตรวจวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ พยากรณ์อากาศเพื่อประชาชน การบิน การเดินเรือ การเกษตร การทหาร และอื่นๆ ออกคำเตือนวาตะภัย อุทกภัย และภัยจากลมฟ้าอากาศทุกชนิด ออกประกาศเกี่ยวกับแผ่นดินที่รู้สึกสั่นสะเทือนได้ในประเทศ จัดทำสถิติภูมิอากาศทั่วประเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    แต่บ้านเราผมว่ายังไม่น่าฮอตฮิตเท่าไร เพราะรับไม่เยอะ บ้านเราภัยพิบัตก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับต่างประเทศ

รายได้  85,210 $

7.Biologist   นักชีววิทยา

ลักษณะงาน : ศึกษาความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์กับสภาพแวดล้อมของพวกเขา  ( อันนี้ ต่างประเทศเกิด เพราะเมืองนอกเน้นเรื่อง ธรรมชาติ เยอะ ส่วนบ้านเราตามมีตามเกิดต่อไป )

รายได้  74,278 $

8.Historian  นักประวิติศาสตร์

ลักษณะงาน :  วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากยุคที่เฉพาะเจาะจงหรือตามพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ    ( อันนี้บางคนเก่งจริง ก็เกิดไปเลยนะครับ  สำหรับบ้านเราก็ยังเกิดยาก !! )   (

รายได้    63,208 $

 


9.Audiologist   นักโสตสัมผัสวิทยา

ลักษณะงาน : Audiologists เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการวิจัย, วินิจฉัยและรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหู, ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาหูและ vestibular. ระบบ vestibular หูมีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดเงินในขณะที่ระบบหูกำหนดวิธีการที่ดีที่คุณจะได้ยินเสียง. การศึกษาเพื่อ Audiologists ในสหรัฐอเมริกา, audiologists มีการศึกษาระดับปริญญาเอก, หรือปริญญาเอก, ในโสตและต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะอนุญาตให้ปฏิบัติ. Audiologists ยังให้บริการหลายเดือนถึงปีเป็นฝึกงานเพื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับในห้องเรียน. พวกเขามีการฝึกอบรมการทำหลากหลายของการทดสอบที่ซับซ้อนและยาวเพื่อตรวจสอบความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินและปัญหาใด ๆ ยอดศักยภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับช่องหู. audiologists ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ American คณะโสต. ขณะ audiologist ไม่สามารถทำผ่าตัดหรือกำหนดยาบาง, เขาหรือเธอสามารถดำเนินการทดสอบการได้ยินในทารก, เด็กๆ, ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. ตามผลการทดสอบ, audiologist สามารถระบุได้ว่ามีการสูญเสียการได้ยิน, วิธีการสูญเสียที่ลึกซึ้งและว่าปัญหาที่สามารถแก้ไขโดยการฟังสื่อหรือวิธีการอื่น. ในหลายกรณี, audiologist ของคุณจะแนะนำประเภทขวาของเครื่องช่วยฟังสำหรับการสูญเสียการได้ยินของคุณ. เขาหรือเธอยังสามารถแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นการขยายโทรศัพท์ที่อาจทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น. หากมีปัญหาทางการแพทย์ที่จะรักษา, ที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับ 10 ร้อยละการสูญเสียการได้ยิน, audiologist จะอ้างอิงคุณหู, ผู้เชี่ยวชาญคอจมูก. เมื่อเครื่องช่วยฟังของคุณมาถึง, audiologist ของคุณอย่างระมัดระวังจะปรับให้พอดีและให้คุณได้ดีที่สุดของชุดขยายเสียงและความคมชัด. เขาหรือเธอจะนำคุณสู่การดูแลที่เหมาะสมและการใช้เครื่องช่วยฟังของคุณและจะสามารถตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจจะหลังจากที่คุณได้ไปที่บ้านกับเครื่องช่วยฟังใหม่. หลายคนรบกวนการเรียนรู้ที่พวกเขาได้สูญเสียการได้ยินมาก. โชคดี, audiologists ยังมีการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัว. พวกเขาช่วยให้รอมชอมกับข้อ จำกัด ของพวกเขาและสนับสนุนพวกเขาตลอดระยะเวลาการปรับ. นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายสถานการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวและให้เครื่องมือที่จะช่วยปรับดวงแก้วใดปัญหาการได้ยินอาจมีได้. นอก Audiologist 's Office ไม่ audiologists ทั้งหมดทำงานที่คลินิกได้ยินหรือในสำนักงานแพทย์. บางเน้นการทดสอบและจะทดสอบการได้ยินประจำในเด็กในระดับโรงเรียนหรือระดับเชี่ยวชาญในการสูญเสียการได้ยินทารก. อื่น ๆ สามารถเดินทางไปยังไซต์งานต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพในการรับฟังความเสียหายและแนะนำการได้ยินความปลอดภัยโปรแกรมการบริหารงานเป็นวิธีการป้องกันความเสียหายในอนาคตได้ยินพนักงาน.
audiologists วิจัยใช้วันที่กำลังมองหาวิธีการปรับปรุงปัจจุบันขยายเสียงจากอุปกรณ์ของเราได้ยินเครื่องช่วยฟังเสียงปิดหูกันหนาวผ่อนผันสำหรับนักบิน. แม้ว่าคุณอาจไม่เห็นนักวิจัยเหล่านี้, พวกเขามีส่วนอย่างมากที่ advancing เทคโนโลยีที่เรียกคืนได้ยินนับล้าน. Audiologists เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายรายละเอียดของการสูญเสียการได้ยินและวิธีการใช้เครื่องช่วยฟัง. เมื่อคุณอยู่ที่นัดหมายโสตของคุณ, อย่าลืมถามคำถาม. audiologist ดีจะใช้เวลาในการอธิบายขั้นตอนทั้งหมดอย่างชัดเจนและจะให้ความมั่นใจที่คุณต้องการในระหว่างการทดสอบหรือการ.  ( Credit http://legalaid.legalsdaily.com/th/what-is-an-audiologist/ )

รายได้ 63,208 $


10.Dental hygienist   ทันตแพทย์นั่นเอง

ลักษณะงาน  :    หมอฟัน จบข่าว     แต่ผมไม่แปลกใจเพราะ ที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจของใครหลายคน เพราะว่ารายได้สูง ความเครียดน้อยกว่าแพทย์เยอะมากครับ ไม่ต้องเข้าเวร อดหลับอดนอน   มีเวลาเหลือให้ครอบครัวเยอะ    การฟ้องร้องก็ไม่มี

รายได้   67,107 $
 

11   Sociologist     นักสังคมวิทยา

ลักษณะงาน  :  ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยการตรวจสอบปฏิกิริยาของกลุ่มสังคมและสถาบัน    แต่ผมมองว่าถ้าจะได้เงินเยอะ และตำแหน่งรอบรับ จะต้องทำงานในเชิงการตลาด เพราะคนกลุ่มนี้จะเข้าใจ พฤติกรรมของคนในสังคม โดยจะทำงานร่วมกับ นักวิเคราะห์สถิติ  และนักการตลาด นักออกแบบ   รวมกันเป็นทีม

  รายได้   70,122 $

 

12 Accountant   นักบัญชี

ลักษณะงาน  :  เตรียมความพร้อมและวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อช่วยผู้จัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมและรัฐบาล    เท่าที่ผมทราบสายงานจะกว้างพอสมควรเลยนะครับ อาจจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  รับจัดทำบัญชีรายเดือน  หรือไม่ก็ ทำงานเป็น เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (Project Accountant)   หรือบางคนก็นำความรู้ทางด้านบัญชีไปประยุกต์ในการอ่านงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างบริษัทก็ได้     (  อาชีพในฝันของใครหลายคน ผู้ตรวจสอบบัญชี เพราะ ค่าเซนต์ตรวจสอบบริษิทใหญ่ ๆ หลาย ตังเลยครับ )

รายได้  60,174 $


 


เดียวจะเขียน อันดับต่อไปเรื่อย ๆในโอกาสถัดไป นะครับ

 

http://www.unigang.com/