เนื้อเพลง ค่าน้ำนม ::  shyแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง


ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล


แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่


กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล


เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
 

แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ


เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
 

นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

* ควร คิดพินิจให้ดี


ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม


โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม


เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน


ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
 

แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน


บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น


หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

(*)

http://www.youtube.com/watch?v=gsY0PgmDKYc‎