วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับตรงรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ 12 พ.ค. 54  พร้อมสอบสัมภาษณ์หลังการสมัครและสามารถรู้ผลสอบได้ทันที(ในกรณีที่มาสมัครที่สำนักงาน)   โดยสาขาที่เปิดรับมีสองหลักสูตรคือ

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้แก่สาขา Airline Business(ธุรกิจการบิน), Restaurant and Lodging Business (ธุรกิจภัตตาตารและที่พัก), Tourism Industry (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) และ 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่สาขา International Business (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) , Hospitality and Tourism Management (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น2 สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ณ เวลาทำการ 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือ กรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซด์ www.ssruic.com  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-160-1200 , 02-160-1194