วันที่ 23 สิงหาคม 2560

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทา รอบที่ 2

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับตรงรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ 12 พ.ค. 54  พร้อมสอบสัมภาษณ์หลังการสมัครและสามารถรู้ผลสอบได้ทันที(ในกรณีที่มาสมัครที่สำนักงาน)   โดยสาขาที่เปิดรับมีสองหลักสูตรคือ

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้แก่สาขา Airline Business(ธุรกิจการบิน), Restaurant and Lodging Business (ธุรกิจภัตตาตารและที่พัก), Tourism Industry (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) และ 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่สาขา International Business (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) , Hospitality and Tourism Management (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น2 สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ณ เวลาทำการ 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือ กรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซด์ www.ssruic.com  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-160-1200 , 02-160-1194

8666

เข้าชม

7

ตอบกลับ

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทา รอบที่ 2

โพสต์เมื่อ 18/02/2554 17:37 | 0
รอบแรกคนตกสัมภาณ์เยอะ นะครับ แม้จะชื่อ ราชภัฎ แต่ คุณภาพนักศึกษาถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่รับแน่นอน ครับ ใครอยากเข้าที่ ฝึกการพูด และการฟังให้มาก ๆ นะครับ
โพสต์เมื่อ 19/02/2554 19:58 | 0

พี่ครับๆๆ หมายถึงการสนทนาภาษาอังกฤษหรอครับ

โพสต์เมื่อ 19/02/2554 19:59 | 0

ใช่แล้ว ครับ

โพสต์เมื่อ 30/03/2554 15:34 | 0
พี่กล้าเรียน ราชภัฎ ดีไม๊ค๊ะ  สังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์  ภาษาอังกฤษอ่ะค่ะ 

ธุรกิจการบิน ของราชภัฏมีสิทธิ์ ตกงานไม๊ค่ะ

ช่วยตอบด้วยนะค๊ะ
โพสต์เมื่อ 30/03/2554 17:33 | 0
ไม่ตกงานครับ ถ้า  ภาษาอังกฤษ น้องดี >....<

จะเรียนที่ไหน ก็ได้ครับ   ไม่ตกงานแน่นอน
.........................................................................................................................

แต่ที่ข้อดีคือเป็น อินเตอร์ ที่ค่าเทอมไม่แพง  อะครับ

นักศึกษาไม่เยอะ ดังนั้นอาจารย์จะเคี่ยวเป็นรายตัว ได้

แนะนำว่าให้รองไปสัมภาษณ์ ดู ไปดูที่จริง  ว่าเราชอบไม่ชอบ

ไปให้อาจารย์สัมภาาณ์เรา   แต่เราก็ประเมิณคุณภาพอาจารย์กลับไปด้วยครับ


โพสต์เมื่อ 05/05/2554 14:53 | 0
อยากทราบว่า ถ้าไปสมัครด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ แล้วต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ยังไง ,, ช่วยหน่อยนะคะ 
โพสต์เมื่อ 05/05/2554 23:49 | 1
ตอบน้อง bbeellee

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ Transcript พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
6. แฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)