4 หลักสูตรเด่น มสด.พาชิม ชมทีเด็ดเคล็ดลับเรื่องการเรือน

มสด. รวมศาสตร์องค์ความรู้ 4 ด้านอุตสาหกรรมอาหาร สู่ “โรงเรียนการเรือน” เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร พร้อมจัดกิจรรม “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 1 นำเสนอ เมนูอาหารไทย -ขนมหวาน พร้อมโชว์ทีเด็ดเมนูใหม่ “เค้กกล้วยหอมทอฟฟี่เค้ก”


       
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดตัว “โรงเรียนการเรือน”ต้องการรวมศาสตร์องค์ความรู้การเรียนการสอนด้านอาหารโดยตรงทั้งหมด มาร่วมอยู่ภายใต้ โรงเรียนการเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ มสด. พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
 

       
       “ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ก่อตั้งโรงเรียนการเรือนขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข็มแข็งทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร คหกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ในปี 2552-2556 เพื่อให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นการจัดการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติในสถานประกอบจริง”


       
       ด้าน ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนการเรือน ถือเป็นการรวมนำเอาศาสตร์ความรู้ด้านอาหารที่ประกอบด้วย หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ มารวบอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อพัฒนากลุ่มบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านอาหารและการบริหารที่ดีเลิศ


       
       “มสด. ได้พัฒนาขึ้นมาจากการเป็นโรงเรียนการเรือนมาก่อน ความเข้มแข็งทางการวิชาการเกี่ยวกับอาหารจึงเป็นจุดเด่นและถูกพัฒนาอย่างมาต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันการจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ตามคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงจัดการนำนักศึกษาสายอาหารทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลของโรงเรียนการเรือน เพื่อขยายบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้”
       

       นอกจากนี้ ดร.กนกกานต์ ยังกล่าวถึงโครงการ “ครบเครื่อง เรื่องการเรือน ครั้งที่ 1” อีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนการเรือน มสด. เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย-นวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารออกสู่สายตาประชาชนมากยิ่งขึ้น นำจุดเด่นของเมนูอาหารให้เป็นที่นิยม พร้อมทั้งนำเสนอ “เค้กกล้วยหอมทอฟฟี่เค้ก” ซึ่งเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจ


       
       “ก่อนที่จะมาเป็นกิจกรรม “ครบเครื่อง เรื่องการเรือน” ของโรงเรียนการเรือน เราได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากลุ่มวิชาสายอาหารทั้งหมด มาร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย ให้อออกเป็นเมนูอาหาร นักศึกษาทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ทำเป็นอย่างดี สามารถบอกส่วนประกอบ ส่วนผสม ที่มาเป็นที่ของเมนูอาหารนั้นๆ และที่สำคัญสามารถดัดแปลงเมนูอาหารให้ดูมีมูลค่ามากขึ้น แต่ยังคงความเป็นสูตรเดิมและสามารถรับประทานได้จริง อาทิเช่น เค้กกล้วยหอมทอฟฟี่เค้ก ที่แต่งเติมในส่วนของเนื้อแป้งให้กลายเป็นเค้กกล้วยหอมและราดด้วยทอฟฟี่เค้กสูตรดั่งเดิม ถือเป็นอีกหนึ่งที่ตัวเลือกที่คาดว่า ในอนาคตจะเป็นที่สนใจของผู้บริโภคเช่นกัน ”


       
       ภายในงานเต็มไปด้วย กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงชุดเต้นรำทำครัว , รำไทย 4 ภาค , การประกวดการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา การประกวด Food Stylist นอกจากนี้ยังเมนูอาหารมากมายให้ลิ้มลองไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย 4 ภาค ขนมหวาน การสลักผลไม้ เป็นต้น ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นหัวข้อที่นักศึกษานำเสนอด้วยตนเอง


       
       “กุ๋ง” อลิสรา เกษแก้ว นักศึกษาชั้นปี 4หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน มสด. เปิดเผยว่า ชอบทำขนมหวาน จำพวก ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ ทองหยด ขนมถั่วแปบ เพราะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทย มีเสน่ห์ที่ขั้นตอนการทำ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์วิชาความรู้ในชั้นเรียนที่ปัจจุบันหาได้ยาก
 

       
       “กุ๋งเลือกทำขนมไทย เพราะเสนอเมนูขนมไทยที่ชื่นชอบ และเป็นผลงานชิ้นเอกที่นำเสนออาจารย์ก่อนจะเรียนจบ เพราะตั้งแต่ปี 1-4 เราได้เรียนเกี่ยวกับหลักสูตรการทำอาหารและขนม จึงมีความผูกพันกับการเรียนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ดี เราสามารถประยุกต์ศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ จากในวิชาเรียนต่างๆ ได้ แต่อาจารย์จะคอยสอนอยู่เสมอว่า จะต้องไม่ลืมสูตรเดิมที่มีมาแต่ตั้งสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่”
 

       
       “บ็อบ”เอกจิต กองทา นักศึกษาชั้นปี 4 แขนงวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. บอกว่า ตนและเพื่อนได้เตรียมนำเสนอเมนูอาหารเมนูอาหารไทย 4 ภาค พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ เพื่อนำเสนอถึงความเป็นมาของอาหารแต่ละภาค “เราได้นำศาสตร์ความรู้ต้องการให้เมนูอาหารไทยที่เรารู้จักกันดี มานำเสนอพร้อมเครื่องเคียง เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารมีความอร่อยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังประดับตกแต่งด้วยผลไม้และผักนานาชาติที่แกะสลักไว้ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาทุกขั้นตอน”


       
       เช่นเดียวกับ “ต้น” เอนก ทิพย์สุข นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. ที่มาพร้อมกับเมนูอาหารคาวและขนมหวานโดยใช้ “มะม่วง” เป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญของแต่ละเมนู “พวกเราได้ทำการวิจัยกระบวนการผลิตอย่างละเอียด โดยนำมะม่วงในแต่ละสายพันธ์ที่มีความหอมหวานที่แตกต่างกัน มาทดสอบว่า สามารถทำเป็นขนมหรือว่า แกงอะไรได้บ้าง จนกระทั่งได้เมนูอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแกงคั่ว ขนมลอดช่องมะม่วง หรือเค้กมะม่วง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องนำเสนอเมนูอาหารที่สามารถรับประทานได้ และทำการวิจัยต่อไปได้อีกด้วย”
 


Credit http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000021003