ตาชั่งเเห่งความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ by Jaoa

คุยกับพี่จะโอ๋ นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ

อยากเรียนคณะนิติศาสตร์ (แรงบัลดาลใจ)

อยากรักษาความยุติธรรมคร่า มาน เป็นแบบว่าเราเห็นสภาพสังคมเป็นแบบนี้บางครั้งเราก้อเจอความไม่ยุติธรรมการ ถูกเอารัดเอาเปรียบมานเลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากปกป้องตัวเองและก้อครอบ ครัวคนที่เรารักไม่ให้ถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบค่ะและที่สำคัญการเรียนกฎหมาย จะช่วยหล่อหลอมให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นและทันคนมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่  มีเหตุผล 

อยากเรียนคณะนิติศาสตร์ต้องเตรียมตัวอย่างไร

       อันดับแรกคือ เตรียมดูแลและพัฒนาตนเองในเรื่องความขยันอ่านหนังสือ และพัฒนาทักษะการอ่านเร็ว เพราะคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่ต้องอ่านเยอะมาก และยังต้องเขียนมากอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาทักษะการเขียนอีกด้วย เริ่มจากการฝึกเขียนเรียงความ ย่อความ เป็นต้น แต่ถ้าใครที่ฟิตมากๆ ก้อสามารถหาอ่านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายก่อนก็ได้ (มีขายทั่วไปตามท้องตลาด)

นิติศาสตร์

      นิติศาสตร์ ไม่ใช่สาขาวิชาที่เน้นท่องจำอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ แต่เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการวิเคราะห์วินิจฉัย อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะฉะนั้น การจะวินิจฉัยได้ดี และ ถูกต้อง เราก้อต้องเข้าใจและจำตัวบทได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องจำตัวบทได้ทุกตัวอักษร เพราะไม่จำเป็นเลย ถึงเวลาทำงานจริง เราก้อเปิดประมวลกฎหมายในการทำงานอยู่ดี นอกจากนั้น เรายังจะต้องเขียนเป็น เขียนเป็นไม่ได้หมายความว่าเขียนได้เยอะ หรือเขียนยังไงก็ได้ เราจะต้องเขียนให้ความหมายชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงความสุภาพและภาษาที่ใช้ในทางกฎหมายอีกด้วย ภาษากฎหมายนั้น ถ้าใช้ผิดเพี้ยนไปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบในการตีความที่ใหญ่หลวง ได้  และนอกจากความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิชาการแล้ว ยังจะต้องมีจริยธรรมหรือคุณธรรมสำหรับนักกฎหมายอีกด้วย เพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคน ถ้าใช้อย่างไม่ยุติธรรมก็จะเกิดความเดือดร้อนและวุ่นวายในสังคม(อย่างที่ เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน) และที่สำคัญ คนที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ จะต้องมี Legal Mind หรือ หัวกฎหมาย ด้วย ( แต่สิ่งนี้ ฝึกกันได้ค่ะ) เรียนๆไปแล้วจะรู้เอง

นิติศาสตร์จะแบ่งสาขาออกเป็นสาขาใหญ่ๆได้คือ สาขาเอกชน และ สาขามหาชน  บางคนอาจจะถนัดในการเรียนสายเอกชน ที่จะเน้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ กฎหมายอาญา ซึ่งจะมีมาตราและองค์ประกอบความผิดที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์วินิจฉัย แต่บางคนอาจจะถนัดในด้านสายมหาชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยมีมาตรา แต่จะเน้นการตีความและสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นต้น 

 

แต่ละภาคเรียนในแต่ละปีมีความยากน้อยแค่ไหน

ความยากง่ายของรายวิชาในคณะนิติศาสตร์ในแต่ละที่จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบ ที่อาจารย์สอนและเกณฑ์การให้คะแนน  แต่สำหรับคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนี้ วิชาที่ถือว่ายากในแต่ละชั้นปีจะแตกต่างกันไป ถ้าเป็นปี 1 วิชาที่ยากคือ นิติกรรมสัญญา เพราะถือเป็นกฎหมายตัวแรกที่ได้เรียนและแต่ละคนยังไม่ค่อยมีพื้นฐานในการ เขียนตอบข้อสอบด้วยการใช้ภาษากฎหมายสักเท่าไหร่ อีกทั้งอาจารย์ผู้ตรวจก็ค่อนข้างตรวจอย่างเข้มงวดด้วย วิชานี้จะมีนักศึกษาไม่ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วนปี 2 วิชาที่ยากจะเป็นวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น (วิชานี้มหาวิทยาลัยอื่นจะเรียนง่ายมาก) แต่อาจารย์ผู้สอนวิชานี้เข้มงวดและเน้นให้เข้าใจหลักและหัวใจเป็นอย่างมาก นักศึกษาไม่ผ่านเยอะมากมาย (มากกว่านิติกรรมสัญญาด้วย) ส่วนปี 3 จะยากในรายวิชากฎหมายวิ.แพ่ง เป็นต้น

รูปแบบข้อสอบนิติศาสตร์

        ข้อสอบจะเป็นอัตนัย สอบแค่ปลายภาคเท่านั้น ไม่มีสอบกลางภาคและไม่มีคะแนนเก็บ จำนวนข้อจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชา 4 หน่วยกิตจะมีข้อสอบประมาณ 5 ข้อ และถ้า 3  หน่วยกิต ก็จะมีประมาณ 4 ข้อ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง คะแนนสอบจะเต็ม 100 คะแนน ตัด A ที่ 85 (ในบางวิชาก็ตัดที่ 80) ส่วนตัดผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรายวิชาแต่ละวิชา และมาตรฐานของอาจารย์ผู้สอน

คณะนี้ต้องอ่านหนังสือเยอะถึงเยอะมากไม่ทราบว่าพี่มีวิธีการอ่านหนังสือยังไงหรอครับ

เปงคำถามพี่ตอบได้ 3 วันม่ายจบอ่ะ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 300-400 หน้า บางวิชาก้อ200-300 บางวิชา เกือบพันหน้าก้อมี สำหรับครึ่งเทอม บางวิชาต้องอ่านหลายๆเล่มมีทั้งคำอธิบาย และก้อคู่มือ เทอมนึงเรียนกฎหมายประมาณ 4-5 ตัว เทอมนึงเรียนกฎหมายประมาณ 4-5 ตัว จริงๆแล้วต้องอ่านทั้งเทอมอ่านตั้งแต่เนิ่นๆค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยแต่ ตามความเปงจริงม่ายค่อยมีครายขยันอย่างนั้นอ่ะ  ไม่มีชีทสรุปจะมีก้อเราทเองเป็นshort noteของเราเองซึ่งนั่นก้อต้องอ่านก่อนที่เข้าเรียนบางครั้งก้อม่ายได้จด เพราะบางท่านก้อสอนตามหนังสือสรุปแล้วจาอ่านแบบจริงๆจังๆก้อตอนใกล้สอบอ่า แหละปารมาณ 2 เดือนก้อเริ่มรุสึกแระว่าต้องเริ่มอ่าน

กิจกรรมในระหว่างเรียน

          มีกิจกรรมให้เลือกเข้าร่วมมากมาย โดยเฉพาะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพราะเป็นคณะที่รุ่นพี่รุ่นน้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น และร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ด้านวิชาการ มีการแข่งขันตอบปัญหาตามโอกาสต่างๆ มีศูนย์กฎหมายสำหรับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับประชาชนทั่วไป เป็นต้น ด้านกีฬา มีการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีพี่น้องรังสิต-กล้วยน้ำไท(เพราะปี1-2จะเรียนที่รัง สิต และปี3-4จะเรียนที่กล้วยน้ำไท) การร่วมกิจกรรมวัน  sport day ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด ซึ่งจะมีทั้งการแข่งกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  ขบวนพาเหรด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆเช่น กิจกรรมพี่พบน้อง  กิจกรรมนิติสัมพันธ์ เป็นต้น

งานสำหรับเด็กนิติศาสตร์

สาขาวิชานี้มีงานรองรับถึงกว่า 300 วิชาชีพ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกเดินทางเส้นทางไหน  ถ้าต้องการความมั่นคงก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ แต่ถ้าใครที่ชอบความท้าทายและต้องการความร่ำรวย การทำงานในสาย Law Firm หรือทำงานในสำนักงานทนายความก็สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้ ซึ่งบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็สามารถเลือกเดินตามฝันได้ อยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามของแต่ละคน เพราะตามสถิติที่ผ่านมา บัณฑิตที่จบไปก็สามารถสอบบรรจุในตำแหน่งต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ หรือในสายเอกชน ก็มีคนที่ได้ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความที่ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนสูงๆ เป็นจำนวนมาก ถือได้ว่า ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 จบแล้วอยากทำงานอะไรครับหรือจะเรียนต่อ

จบแล้ก้ออาจจะเปงพวกสำนักงานทนายความ Law Firm ประมาณเนี้ยเก็บประสบการณ์แล้วค่อยดูว่าจะเรียนอารายต่อให้คล้องกับการทำงาน และสิ่งที่เราชอบมากที่สุดอาจจะเรียน เนติฯ ด้วยเอาไว้สอบยรรจุจาได่ไม่เสียโอกาส

อยากบอกอะไรน้องๆที่อยากเข้าคณะนิติศาสตร์

คนที่จะเรียนคณะนี้ได้ ไม่ใช่แค่ ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร หรือไม่เก่งเลข หรืออยากหนีภาษาอังกฤษ เพราะกฎหมาย ก็ต้องใช้ระบบการคิดที่เป็นระเบียบ มีเหตุมีผล(คล้ายกับหลักการทางคณิตศาสตร์) และในปัจจุบัน คนที่จะได้เปรียบก็คือ รู้กฎหมายด้วยและ รู้ภาษาอังกฤษด้วย