ประกาศผล กสพท รอบที่ 2 !!!!!!

ประกาศผล กสพท รอบที่ 2 !!!!!!   ทั้งหมด 30 คน จ้า
ขอแสดงความยินดีแก่น้อง ๆๆ ทั้ง 30 คนด้วยนะครับ

ประกาศ กสพท.ฉบับที่ 16 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย กสพท.2554 รอบที่ 2 ( 14 มี.ค. 2554 )

ประกาศ กสพท.ฉบับที่ 15 - จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย กสพท.2554 รอบที่ 2 ( 14 มี.ค. 2554 )