ข่าวดี ! เปิดรับ"ครูผู้ช่วย"8,000 ตำแหน่ง บัณฑิตใหม่ใช้แค่ใบรับรอง

ศธ.ไฟเขียวบัณฑิตจบใหม่ สมัคร"ครูผู้ช่วย"ปี"54 จำนวน 7,000-8,000 ตำแหน่ง ไม่ต้องใช้ ′ปริญญา-ประกาศนียบัตร′ แค่นำผลการเรียน-ใบรับรองวุฒิจากมหาวิทยา′ลัยมาแสดง วันรายงานตัวบรรจุ ต้องใช้ใบจริง หากไม่มีหมดสิทธิ คาดแห่สอบกว่าแสนคน เปิดรับสมัคร 4-10 เม.ย.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดโอกาสให้ ผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ในปีการศึกษา 2553 สามารถสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรฉบับจริงได้ โดย นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ถึงกรณีดังกล่าวว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบ ที่นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2554 ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกมาแล้ว โดยจะให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเปิดรับสมัครในวันที่ 4-10 เมษายน แต่ยังมีกรณีของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร

 

"เดิมกำหนดไว้ว่าจะต้องนำตัวจริงมายื่นในวันสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรนั้น หากกำหนดให้นำตัวจริงมาแสดง จะทำให้นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบในปีการศึกษา 2553 จำนวนมาก เสียโอกาสในการ สมัครสอบแข่งขันในปีนี้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติผ่อนผันให้ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรตัวจริง สามารถนำใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ที่ยืนยันว่าเรียนจบมายื่นในวันสมัครได้ก่อน" นายพิษณุกล่าว

 

แต่ในวันรายงานตัวหรือวันที่บรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ผู้ที่สอบบรรจุได้ จะต้อง นำใบปริญญาบัตรตัวจริงมายื่นในการมอบตัว หากไม่มีก็จะถือว่าสละสิทธิ และจะบรรจุไม่ได้ ส่วนกรณีที่บางมหาวิทยาลัยอาจจะออกใบปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาช้ากว่าวันที่จะเรียกบรรจุนั้น ต้องเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาเพื่อออกใบปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาเร็วขึ้น ไม่เช่นนั้นนักศึกษาที่เรียนจบจะเสียสิทธิได้

 

นายพิษณุกล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมา แนวปฏิบัติเรื่องหลักฐานที่นำมายื่นในวันสมัครสอบแข่งขันของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน บางเขตพื้นที่การศึกษาอนุโลมให้ผู้สมัครที่ยัง ไม่มีใบปริญญาบัตรตัวจริงสมัครสอบแข่งขันได้ แต่บางเขตพื้นที่การศึกษาไม่อนุโลม ดังนั้น การที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ กำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว ออกมา จะทำให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาใช้แนวทางเดียวกันทั้งหมด ที่สำคัญยังเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ด้วย

 

นายพิษณุกล่าวว่า สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องนำมายื่นด้วยนั้น จะต้องนำตัวจริงมายื่น ซึ่งนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ยืนยันว่าจะออกใบประกอบวิชาชีพครูได้ทันแน่นอน อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวเลขคาดการณ์ของผู้สมัครสอบบรรจุในปีนี้ น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดสมัครสอบประมาณ 1 แสนกว่าคน แต่ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดสอบบรรจุด้วย โดยคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ที่สอบบรรจุในปีที่ผ่านๆ มา มาลงสมัครสอบในปีนี้ด้วย

 

นายสเน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าว ว่า การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบ ประมาณ 2554 จะรับประมาณ 7,000-8,000 คน ขณะนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้ทยอยแจ้งอัตราบรรจุเพิ่มเติม จากเดิมที่ประกาศรับประมาณ 700 อัตราเท่านั้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปฏิทินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมาณ 2554 ที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังนี้ ประกาศรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน รับสมัคร วันที่ 4-10 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 เมษายน สอบแข่งขัน ภาค ก. วันที่ 25-26 เมษายน ภาค ข. วันที่ 27 เมษายน ภาค ค. วันที่ 28 เมษายน และประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม


Credit   http://www.matichon.co.th/news