ด่วน ประกาศผล O-NET !!!

 

 

Link 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx