วันที่ 23 สิงหาคม 2560

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บางมด รอบที่4

 

 

 

 

- เกณฑ์การรับนักศึกษา
 

- จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม 2554
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี

- กำหนดการ

-รับสมัคร 4-17 เมษายน 2554


- Link ระบบรับสมัครระดับม.6
- Link ระบบรับสมัครระดับปวช.

 

7830

เข้าชม

5

ตอบกลับ

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บางมด รอบที่4

โพสต์เมื่อ 07/04/2554 11:21 | 0
จบมา ทำงานไรอ่าคะ แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ 07/04/2554 13:53 | 0
ถ้าเข้าใจไม่ผิดก้อน่าจะเป็นครูนะ
โพสต์เมื่อ 07/04/2554 16:10 | 0
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่จริง มหาวิทยาลัยอยากให้จบมาเป็น ครูครับ ครูสอนพวก ปวช. ปวส. เพราะประเทศกำลังขาด  แต่พอเอาเข้าจริงๆ  โรงงานชอบมาดึงตัวไปทำงานเพราะเรียนเหมือนวิศวะ แต่เงินเดือนน้อยกว่า
โพสต์เมื่อ 11/04/2554 01:39 | 0
แผนศิลป์เรียนได้ไหมครับ
โพสต์เมื่อ 14/04/2554 13:24 | 0

แผนศิลป์เรียนได้ครับ 
 
คณะนี้จบไป ไม่จำเป็นต้องเป็นครูครับ  เพราะ เป็น  ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม คือ
เป็นได้ทั้งครู และทำงานตาม บริษัท ครับ

คณะนี้ เรียน พวก การถ่ายรูป การตัดต่อ คือ จบไป ส่วนใหญ่ไปเป็นเบื่องหลังครับ

จบไปก็ จะไปเป็นครู ก็ได้ ไปทำงานตาม บริษัท ก็ได้ จะไปเป็น ดีเจ เป็นคนตัดต่อหนัง ช่างภาพ ฯลฯ ครับทำงานได้หลายอย่าง

( ขอให้ติดที นะ อยากเข้ามา คณะนี้)congratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulationcongratulation