โดย ทั่วไป หินมีความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 2.7 (ความถ่วงจำเพาะน้ำ=1 นั้นแสดงว่าที่ปริมาตรเท่ากันหินจะหนักว่าน้ำ 2.7 เท่า) เมื่อวัตถุใดมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าหนึ่ง วัตถุนั้นจะจมน้ำเสมอ แต่ก็มีหินธรรมชาติบางชนิดที่ลอยน้ำได้

รายละเอียด
 


 

  • หินที่ลอยน้ำได้มีชื่อว่า หินอัคนีพุ(Pumice พัมมิช)
  • หิน อัคนีพุ เป็นหินที่เกิดจาก ลาวา และ น้ำ ผสมกัน ทำให้ลาวาเย็นตัวอย่างรวดเร็ว และเกิดการลดลงของแรงดันอย่างรวดเร็ว(Depressurization)
  • การลดลงของ ความดันอย่งรวดเร็ว ทำให้ความสามารถละลายตัวของก๊าซในลาวาลดลง ก่อให้เกิดเป็นฟองก๊าซเล็กขึ้นในลาวา(เหมือนตอนเราเปิดขวดน้ำอัดลม ความดันในขวดจะลดลงอย่างรวดเร็ว เร็วจะเห็นมีฟองก๊าซเล็กๆก่อตัวลอยขึ้นมา)
  • หิน อัคนีพุ มีสีค่อนข้างซีดจาง มีรูพุรนเล็กไม่เชื่อมกระจายตัวกันเต็มเนื้อหิน มีเนื้อที่จัดว่าเป็นแก้วเนื่องจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วจนก่อนที่เนื้อหิน จะตกผลึก
  • หินอัคนีพุ มีความหนาแน่นหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความหนาของผนังของฟองก๊าซภายในหินอัคนีพุ แต่ส่วนมากหินอัคนีจะลอยน้ำ
  • มี ข้อมูลที่น่าสนใจคือ การระเบิดของภูเขาไฟKrakatoa ก่อนให้เกิดแพหินอัคนีพุ ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนานกว่า 20 ปี หรือในปี 1979 , 1984 และปี 2006 มีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำใกล้ๆประเทศตองกา(Tongo) ก่อให้เกิดแพหินอัคนีพุขนาดใหญ่กว่า 30 กิโลเมตร ลอยเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรไปยังประเทศฟิจิ ก่อนที่จะจมลง

ภาพเกาะลอยน้ำ ที่เกิดจาก หินอัคนีพุ เมื่อปี 2006
 

ข้อมูลอ้างอิง
 


 

Credit   Wowboom.com