คำแนะนำ  รอบแรกเดือน ตุลาคมถือว่าเป็นรอบที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ  เพราะน้อง ๆ สามารนำคะแนนไปยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่  ขอนแก่น และเกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้  GAT-PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหลักเลยครับ

 

 

http://www.unigang.com/