เตรียมพร้อม รับตรง จุฬา 2555 !!! 
ยกมือขอให้สอบได้นะคะ ^_________________^
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายคน แจ้งเรื่องการรับตรงปี 55 แล้วค่ะ  ปีนี้จุฬาฯ ประกาศแล้วว่า ไม่เข้าร่วมรับตรงกับองค์กรกลางฯ  นะคะ  จุฬาฯ จะรับเอง เหมือนเดิม  มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนิดหน่อยดังนี้ค่ะ  

1. การรับตรงแบบปกติ พิจารณา
คะแนน GPAX  GAT  และ PAT เหมือนเดิม

 2. แต่ยกเลิกการคิดคะแนน  GPAX  10%  คิดเฉพาะ GAT PAT 100% เลย  แต่จะพิจารณาเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครแทน  อาจจะมีกำหนดทั้งแบบ ดู GPAX(เกรดรวมทุกวิชา)  และ GPA (เกรดรายวิชา)   ซึ่งเกณฑ์นี้กำหนดก่อนสมัคร แต่ดูตอนสัมภาษณ์นะคะ  ถ้าเกรดไม่ผ่าน  สมัครไป ยื่น GAT PAT ผ่าน ก็ตกสัมภาษณ์อยู่ดีจ๊ะ   ( ปีก่อนมีคนตกรอบสัมภาษณ์  อ่านได้จาก http://www.unigang.com/Article/5552 )

( ถ้าเทียบกับปีก่อนแล้วน่าจะทำให้คะแนนปี 2555 นี้ลดลง จาก ปี 2554 เยอะแน่ครับ เพราะไม่มี GPAX และ เด็กสอบได้แค่ครั้งเดียว )
 

3. คะแนน GAT PAT  จะใช้คะแนนรอบเดือนตุลาคม 2554  เด็กซิ่วต้องสอบใช้คะแนนของเก่าไม่ได้ ?

4. คณะวิทยาศาสตร์ใช้คะแนน CU Science ยื่น  ใครจะสมัครคณะนี้ จงไปสอบ    รับเฉพาะ ม.6

( Kla : น้องๆสมัครสอบได้เลย รายละเอียดตามนี้เลยนะ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_science.htm  )

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เฉพาะ GAT PAT เหมือนเดิม (ใช้รอบเดือน ต.ค.)     รับเด็กซิ่ว

( Kla : น่าจะใช้ GAT PAT1  และ PAT3 )
 
6. รับตรงครุศาสตร์แบบปกติ ยกเลิกการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์  และใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคม ที่สทศ.จัดสอบ (ขององค์กรกลาง) แทน  ดูรายละเอียดการจัดสอบของสทศ.

 
7. การรับตรงพิเศษ หรือ โครงการพิเศษ    จุฬาฯ จะใช้คะแนนที่จัดสอบเอง  7 วิชา คือ  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  CU-Science  (มี 4 วิชา คือฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์) และ วัดแววความเป็นครู แทนคะแนน GAT PAT เดือนก.ค. ที่ถูกยกเลิกไป

8. รับตรงครุศาสตร์ แบบพิเศษ  (อย่าเพิ่งงงนะจ๊ะ ^^’’)    ยกเลิกการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์  และใช้คะแนนวิชาภาษาไทย และ สังคม ที่จัดสอบเอง (ข้อ 4)  แทน

9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา จะเน้นการสอบอัตนัยและความสามารถพิเศษ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
 

10  อักษรศาสตร์

 รับตรงแบบปกติ 
วิชาเอก : ไทย, อังกฤษ, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สารนิเทศศึกษา, ปรัชญา, ศิลปการละคร, บาลีและสันสกฤต, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน
จำนวน 240 คน
สัดส่วน GAT 70%, PAT7 30% และต้องมี GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
หมายเหตุ
1. วิชาเอกและโทภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน : ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันมาแล้ว (ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนยื่นเข้ามา)
2. วิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น : ผู้เรียนจำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาญี่ปุ่นเข้าเท่านั้น

 รับตรงแบบพิเศษ (โครงการภาษาและวรรณคดีไทย)
วิชาเอก : ภาษาไทย
จำนวน 15 คน (อาจรับไม่ถึงหากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีจำนวนไม่ถึง)
สอบเข้าด้วยข้อสอบข้อเขียนภาษาไทยของคณะอักษรศาสตร์ พร้อมต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

11 เภสัชศาสตร์  รับเฉพาะ  ม.6 สายวิทย์ ใช้ GAT  PAT1 PAt2


 
Credit บทความจาก dek-d.com  UniGang.com แต่งเติม


 บทความต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์

จุฬาฯไม่ร่วม'รับตรงกลาง'ปี'55 ยืน'GAT-PAT'100%-GPAXเกณฑ์ขั้นต่ำ 'วิทย์'ใช้CU-Scienceเพื่อความสบายใจ

          ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนของทุกคณะเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้แนวทางการรับนิสิตระบบรับตรงพิเศษและระบบรับตรงปกติประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งแต่ละคณะต้องนำไปหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อตัดสินใจ ก่อนที่จุฬาฯจะออกประกาศให้นักเรียนรับทราบเพื่อเตรียมตัวประมาณวันที่10-11 เมษายน โดยแนวทางที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นมีดังนี้ การรับตรงพิเศษ หรือโครงการพิเศษ จะใช้ผลคะแนนสอบ 7 วิชาที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์หรือ CU-Science รวมถึงวัดแววความเป็นครู แทนผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT) และผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2554 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้ยกเลิก
          รองอธิการบดีจุฬาฯกล่าวว่า ในส่วนของการรับตรงพิเศษของคณะครุศาสตร์ ที่เดิมมีการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ก็จะยกเลิกและหันมาใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ที่จัดสอบโดยจุฬาฯแทน สำหรับโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย กีฬาฯ เป็นต้น ก็จะสอบอัตนัยเหมือนเช่นทุกปี ซึ่งจะวัดทักษะทางภาษาและวรรณคดีไทย ดนตรี กีฬา ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนั้นๆ
          ม.ร.ว.กัลยากล่าวต่อว่า สำหรับการรับตรงปกติ จะใช้คะแนน GAT และ PAT ประจำเดือนตุลาคม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับนักเรียนยกเว้นคณะครุศาสตร์ ที่จุฬาฯเคยสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ก็จะใช้คะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ก็จะใช้คะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกัน ในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในเดือนมกราคม 2555 แทน ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ ที่เคยคิดกันว่าจะให้เด็กเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุดระหว่างผลคะแนนสอบ CU-Science หรือผลคะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกันที่จัดสอบโดย สทศ.นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้ใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ CU-Science มาสมัครรับตรงปกติเท่านั้น ส่วนข้อสอบของสทศ. คณะวิทยาศาสตร์ขอดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไร ด้วยหวั่นว่าข้อสอบของ สทศ.กับข้อสอบของจุฬาฯ อาจจะเทียบกันไม่ได้ดังนั้น เพื่อความสบายใจ จึงขอใช้เฉพาะข้อสอบ CU-Science ก่อน
          รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงใช้สูตรเดิมคือใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ GAT และ PAT เนื่องจากได้ประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้าแล้วหากเปลี่ยนมาใช้ผลทดสอบ 7 วิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกัน ก็หวั่นว่าเด็กจะเตรียมตัวไม่ทัน สำหรับปีการศึกษา 2556 เกือบทุกคณะของจุฬาฯ จะใช้ผลคะแนน 7 วิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางฯ จึงขอให้เด็กติดตามประกาศของจุฬาฯอย่างใกล้ชิด
          "สำหรับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ที่เดิมจุฬาฯใช้ 10% นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าในปี 2555 จุฬาฯจะไม่นำมาเป็นคะแนนรวมในการคิดคำนวณอีกต่อไป แต่จะใช้เป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการพิจารณาเข้าคณะแทน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะไปพิจารณาว่าจะใช้คะแนน GPAX รวม หรือจะใช้ GPAX เป็นรายวิชาและจะใช้เท่าไหร่และให้เด็กนำคะแนน GPAX มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าเกรดไม่ถึง ก็ถือว่าตกสอบสัมภาษณ์ ถ้าเกรดไม่ถึง ก็ถือว่าตกสัมภาษณ์ ดังนั้น ในปี 2555 คณะส่วนใหญ่จะใช้องค์ประกอบ GAT และ PAT รวม100% จากเดิมใช้ GAT และ PAT 90%และ GPAX 10%" ม.ร.ว.กัลยากล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน