วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เตรียมพร้อม รับตรง จุฬา 2555 !!! 
ยกมือขอให้สอบได้นะคะ ^_________________^
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายคน แจ้งเรื่องการรับตรงปี 55 แล้วค่ะ  ปีนี้จุฬาฯ ประกาศแล้วว่า ไม่เข้าร่วมรับตรงกับองค์กรกลางฯ  นะคะ  จุฬาฯ จะรับเอง เหมือนเดิม  มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนิดหน่อยดังนี้ค่ะ  

1. การรับตรงแบบปกติ พิจารณา
คะแนน GPAX  GAT  และ PAT เหมือนเดิม

 2. แต่ยกเลิกการคิดคะแนน  GPAX  10%  คิดเฉพาะ GAT PAT 100% เลย  แต่จะพิจารณาเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครแทน  อาจจะมีกำหนดทั้งแบบ ดู GPAX(เกรดรวมทุกวิชา)  และ GPA (เกรดรายวิชา)   ซึ่งเกณฑ์นี้กำหนดก่อนสมัคร แต่ดูตอนสัมภาษณ์นะคะ  ถ้าเกรดไม่ผ่าน  สมัครไป ยื่น GAT PAT ผ่าน ก็ตกสัมภาษณ์อยู่ดีจ๊ะ   ( ปีก่อนมีคนตกรอบสัมภาษณ์  อ่านได้จาก http://www.unigang.com/Article/5552 )

( ถ้าเทียบกับปีก่อนแล้วน่าจะทำให้คะแนนปี 2555 นี้ลดลง จาก ปี 2554 เยอะแน่ครับ เพราะไม่มี GPAX และ เด็กสอบได้แค่ครั้งเดียว )
 

3. คะแนน GAT PAT  จะใช้คะแนนรอบเดือนตุลาคม 2554  เด็กซิ่วต้องสอบใช้คะแนนของเก่าไม่ได้ ?

4. คณะวิทยาศาสตร์ใช้คะแนน CU Science ยื่น  ใครจะสมัครคณะนี้ จงไปสอบ    รับเฉพาะ ม.6

( Kla : น้องๆสมัครสอบได้เลย รายละเอียดตามนี้เลยนะ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_science.htm  )

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เฉพาะ GAT PAT เหมือนเดิม (ใช้รอบเดือน ต.ค.)     รับเด็กซิ่ว

( Kla : น่าจะใช้ GAT PAT1  และ PAT3 )
 
6. รับตรงครุศาสตร์แบบปกติ ยกเลิกการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์  และใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคม ที่สทศ.จัดสอบ (ขององค์กรกลาง) แทน  ดูรายละเอียดการจัดสอบของสทศ.

 
7. การรับตรงพิเศษ หรือ โครงการพิเศษ    จุฬาฯ จะใช้คะแนนที่จัดสอบเอง  7 วิชา คือ  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  CU-Science  (มี 4 วิชา คือฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์) และ วัดแววความเป็นครู แทนคะแนน GAT PAT เดือนก.ค. ที่ถูกยกเลิกไป

8. รับตรงครุศาสตร์ แบบพิเศษ  (อย่าเพิ่งงงนะจ๊ะ ^^’’)    ยกเลิกการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์  และใช้คะแนนวิชาภาษาไทย และ สังคม ที่จัดสอบเอง (ข้อ 4)  แทน

9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา จะเน้นการสอบอัตนัยและความสามารถพิเศษ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
 

10  อักษรศาสตร์

 รับตรงแบบปกติ 
วิชาเอก : ไทย, อังกฤษ, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สารนิเทศศึกษา, ปรัชญา, ศิลปการละคร, บาลีและสันสกฤต, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน
จำนวน 240 คน
สัดส่วน GAT 70%, PAT7 30% และต้องมี GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
หมายเหตุ
1. วิชาเอกและโทภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน : ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันมาแล้ว (ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนยื่นเข้ามา)
2. วิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น : ผู้เรียนจำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาญี่ปุ่นเข้าเท่านั้น

 รับตรงแบบพิเศษ (โครงการภาษาและวรรณคดีไทย)
วิชาเอก : ภาษาไทย
จำนวน 15 คน (อาจรับไม่ถึงหากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีจำนวนไม่ถึง)
สอบเข้าด้วยข้อสอบข้อเขียนภาษาไทยของคณะอักษรศาสตร์ พร้อมต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

11 เภสัชศาสตร์  รับเฉพาะ  ม.6 สายวิทย์ ใช้ GAT  PAT1 PAt2


 
Credit บทความจาก dek-d.com  UniGang.com แต่งเติม


 บทความต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์

จุฬาฯไม่ร่วม'รับตรงกลาง'ปี'55 ยืน'GAT-PAT'100%-GPAXเกณฑ์ขั้นต่ำ 'วิทย์'ใช้CU-Scienceเพื่อความสบายใจ

          ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนของทุกคณะเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้แนวทางการรับนิสิตระบบรับตรงพิเศษและระบบรับตรงปกติประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งแต่ละคณะต้องนำไปหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อตัดสินใจ ก่อนที่จุฬาฯจะออกประกาศให้นักเรียนรับทราบเพื่อเตรียมตัวประมาณวันที่10-11 เมษายน โดยแนวทางที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นมีดังนี้ การรับตรงพิเศษ หรือโครงการพิเศษ จะใช้ผลคะแนนสอบ 7 วิชาที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์หรือ CU-Science รวมถึงวัดแววความเป็นครู แทนผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT) และผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2554 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้ยกเลิก
          รองอธิการบดีจุฬาฯกล่าวว่า ในส่วนของการรับตรงพิเศษของคณะครุศาสตร์ ที่เดิมมีการสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ก็จะยกเลิกและหันมาใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ที่จัดสอบโดยจุฬาฯแทน สำหรับโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย กีฬาฯ เป็นต้น ก็จะสอบอัตนัยเหมือนเช่นทุกปี ซึ่งจะวัดทักษะทางภาษาและวรรณคดีไทย ดนตรี กีฬา ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนั้นๆ
          ม.ร.ว.กัลยากล่าวต่อว่า สำหรับการรับตรงปกติ จะใช้คะแนน GAT และ PAT ประจำเดือนตุลาคม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับนักเรียนยกเว้นคณะครุศาสตร์ ที่จุฬาฯเคยสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ก็จะใช้คะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ก็จะใช้คะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกัน ในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในเดือนมกราคม 2555 แทน ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ ที่เคยคิดกันว่าจะให้เด็กเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุดระหว่างผลคะแนนสอบ CU-Science หรือผลคะแนนสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกันที่จัดสอบโดย สทศ.นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้ใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ CU-Science มาสมัครรับตรงปกติเท่านั้น ส่วนข้อสอบของสทศ. คณะวิทยาศาสตร์ขอดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไร ด้วยหวั่นว่าข้อสอบของ สทศ.กับข้อสอบของจุฬาฯ อาจจะเทียบกันไม่ได้ดังนั้น เพื่อความสบายใจ จึงขอใช้เฉพาะข้อสอบ CU-Science ก่อน
          รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงใช้สูตรเดิมคือใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ GAT และ PAT เนื่องจากได้ประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้าแล้วหากเปลี่ยนมาใช้ผลทดสอบ 7 วิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกัน ก็หวั่นว่าเด็กจะเตรียมตัวไม่ทัน สำหรับปีการศึกษา 2556 เกือบทุกคณะของจุฬาฯ จะใช้ผลคะแนน 7 วิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางฯ จึงขอให้เด็กติดตามประกาศของจุฬาฯอย่างใกล้ชิด
          "สำหรับผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ที่เดิมจุฬาฯใช้ 10% นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าในปี 2555 จุฬาฯจะไม่นำมาเป็นคะแนนรวมในการคิดคำนวณอีกต่อไป แต่จะใช้เป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการพิจารณาเข้าคณะแทน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะไปพิจารณาว่าจะใช้คะแนน GPAX รวม หรือจะใช้ GPAX เป็นรายวิชาและจะใช้เท่าไหร่และให้เด็กนำคะแนน GPAX มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าเกรดไม่ถึง ก็ถือว่าตกสอบสัมภาษณ์ ถ้าเกรดไม่ถึง ก็ถือว่าตกสัมภาษณ์ ดังนั้น ในปี 2555 คณะส่วนใหญ่จะใช้องค์ประกอบ GAT และ PAT รวม100% จากเดิมใช้ GAT และ PAT 90%และ GPAX 10%" ม.ร.ว.กัลยากล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

76284

เข้าชม

44

ตอบกลับ

เตรียมพร้อม รับตรง จุฬา 2555 !!!

โพสต์เมื่อ 15/05/2554 09:02 | 0
ขอบคุณครับ ^^
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 11:11 | 0
พี่คะเด็กซิ่วสามารถสมัครอักษรแบบปกติได้ไหมคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 15/05/2554 12:51

ปีก่อนถ้าจำไม่ผิดได้นะ
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 11:55 | 1
ทามไมวิศวะ เอาแพท 1 ด้วยอ่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 15/05/2554 12:52

ปีก่อนก็เป็นแบบนี้หละจ้า
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 12:58 | 0
แล้วสัวตแพทย์ หล่ะคะ ปีนี้มีไหม? รับตรงปกติ

ความคิดเห็น

P.Kla 15/05/2554 13:18

มีนะครับ

Little 16/05/2554 10:35

ขอบคุณมากค่ะ เห็นตอนนั้นมีข่าวออกมาบอกว่าสัตวแพทย์จุฬา ปี 2555 ไม่มีรับตรงปกติแล้ว แล้วระเบียบการจะออกมาประมาณเดือนไหนอ่าคะ?
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 13:13 | 0
พี่ค๊

อยากเข้านิเทศอ่ะ

แต่ตอนนี้เรียนที่มหาลัยรัฐแห่งหนึ่งปี 1 อ่ะค๊

จะสามารถสอบตรงได้ไม้ค๊ ???

ความคิดเห็น

P.Kla 15/05/2554 13:19

ปกติดแล้ว นิเทศ ฬ รับน้อยมาก ๆ ๆ ๆ นะ คนส่วนใหญ่จะรอแอดกัน
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 13:23 | 0
เภสัช TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ไม่รับเด้กซิ่วอ่ะ
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 15:59 | 0

เภสัชรับแบบพิเศษกับแบบปกติต่างกันยังไงคะ  แล้วรับพร้อมกันไหม

โพสต์เมื่อ 15/05/2554 16:05 | 0
นิติิต้ิองรอแอดอย่างเดียวเหรอคะพี่?

ความคิดเห็น

chanwitzaza 15/05/2554 16:25

นิติศาสตร์ จุฬาฯไม่มีรับตรงนะครับ แอดกลางอย่างเีดียว
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 18:59 | 0
chanwitzaza ปีนี้มันมีโครงการจุฬา-ชนบทรับอ่ะคะ เลยอยากทราบว่าจะมีสอบโครงการพิเศษอีกไหมอ่ะคะ :)
โพสต์เมื่อ 15/05/2554 20:08 | 1
พี่ครับ ขอโทษนะครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ พระเกี้ยวน้อยคือสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ใช้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 16/05/2554 07:56 | 0

รอบรับตรง ครุศาสตร์ รับเด็กซิ่วป่าวครับ

โพสต์เมื่อ 16/05/2554 11:21 | 0
สาธุ smile
โพสต์เมื่อ 16/05/2554 14:04 | 1
ทามไม วิศวะ ไม่เอา pat 2 อ่ะ งงมากเลย 
CU Science  คือไรอ่ะ คะแนนมาจากไหนอ่ะ สอบที่ไหนอ่ะ

ความคิดเห็น

chanwitzaza 17/05/2554 23:55

วิศวควรใช้ pat1 นั่นแหละตรงประเด็นสุดแล้วครับ pat2 จะใช้ทำเพื่อ? จะเป็นวิศวะจะสอบชีวะ ดาราศาสตร์? คงเข้าใจนะครับ ส่วน Cu-Science เอาเป็นว่าเอาไว้ใช้เข้าคณะวิทยาศาสตร์ อยากรู้ไรก็โพสถามไว้ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 16/05/2554 19:51 | 0
สู้ตายเพื่อพระเกี้ยว!!  ขอบคุณมากนะคะ ^^
โพสต์เมื่อ 16/05/2554 21:54 | 0
พี่กล้าคะ แล้วพวกเด็ก ปวช นี่มีสิทธิสมัครวิศวะของจุฬาไหมคะ
ถ้ามีใช้อะไรยื่นมั่งอะคะ
ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 16/05/2554 22:51

ได้นะครับ สอบ GAT PAT1 PAT3 สอบ PAT2 เพื่อไว้รอบแอดด้วย
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 12:42 | 0
แล้ว สอบตรง<ธรรมดา> สถาปัตย์ จุฬา ยังใช้เกณฑ์เดิมอยุ่หรือเปล่าคับพี่ !!
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 13:06 | 0

ขอบคุนสำหรับข้อมูลคับบ 
 

โพสต์เมื่อ 18/05/2554 18:05 | 0
ขอบคุณน้าึ่ค่า ^^
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 19:58 | 0
Cu-Science  สอบตอนไหนคับ

ความคิดเห็น

P.Kla 18/05/2554 20:11

http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_science.htm
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 20:44 | 0
คือ อยากทราบว่า 
สอบตรงวิศวะอะัคับ
เอาแค่ GAT PAT1 PAT3
ชัวใช่ไม๊คับ + +
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 21:10 | 0
คือ เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้ไรบ้างอะคับ รับตรง อ่า == *
แล้ว CU-TEP นี้ใช้เข้า คณะ ใดบ้างหรอครับ ?? *
โพสต์เมื่อ 18/05/2554 22:13 | 0
อยากรู้ว่ามหาลัยไหนที่ไม่รับเด็กซิ่วครับ คณะสถาปัตยsad
โพสต์เมื่อ 19/05/2554 09:45 | 0
 รับตรงครุศาสตร์ เด็กซิ่วสมัครได้มั้ยค่ะ??
โพสต์เมื่อ 19/05/2554 17:41 | 0

ไม่มีหวังเลยเศร้าแท้hot

โพสต์เมื่อ 19/05/2554 22:14 | 0
ขอบคุณนะครับ
โพสต์เมื่อ 19/05/2554 23:57 | 0
แล้ว ทันตะ ล่ะคะ
โพสต์เมื่อ 20/05/2554 21:39 | 0
รับตรงพิเศษ (โครงการภาษาและวรรณคดีไทย)

สอบเข้าด้วยข้อเขียนภาษาไทยแล้วที่บอกว่าต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ต้องมีอะไรบ้างคะ

แล้วมันต่างจาก เอกภาษาไทยธรรมดาอย่างไรคะ

whatwhat
โพสต์เมื่อ 21/05/2554 16:05 | 0
คณะครุศาสตร์ สอบไทย สังคม 2วิชาใช่มั้ยพี่
แล้วเลือกวิชาเอกยังไงอ่ะ ต้องไทย สังคมป่าว
โพสต์เมื่อ 21/05/2554 20:14 | 0
วิศวะ ฬ เดกซิ่วสอบได้ไหมม
โพสต์เมื่อ 21/05/2554 22:14 | 0

พี่กล้าค๊ะ คณะอักษรอ่ะ ถ้าสอบตรงแล้วยื่นเเพทญี่ปุ่นไป  แต่เลือกเอกอังกฤษได้ไม๊ค๊ะ  เเล้วเลือกเอกตอนไหนค๊ะๆ

มีคนบอกว่าสอบเเพทอะไรไป คือเอกอันนั้นเลยอ่ะค่ะ
คืองง มาก  ช่วยตอบด้วยนะคะ  ขอบคุนค่ะๆ ^ ^
 

ความคิดเห็น

P.Kla 22/05/2554 08:44

ได้จ้า เลือกเอกตอน จบปี 1 อะครับ
โพสต์เมื่อ 22/05/2554 00:19 | 0
สัตวแพทย์รับเด็กซิ่วไหมคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 22/05/2554 08:44

รับจ้า
โพสต์เมื่อ 22/05/2554 22:25 | 0

บัญชีล่ะค่ะ มีสอบรับตรงรึเปล่าปีนี้ และเริ่มสมัครสอบเมื่อไหร่คะพี่กล้า :)

ความคิดเห็น

P.Kla 23/05/2554 00:18

ปีก่อนมี รับตรงพิเศษนะครับ ต้องสอบตรง สมัครเดือน มิถุนายน อะครับ
โพสต์เมื่อ 24/05/2554 18:49 | 0

วิศวะจุฬา ?  รับเดกซิ่วจิงหรอคับ

โพสต์เมื่อ 24/05/2554 19:39 | 0
พี่กล้าคับ มีคะแนนGat Pat ของปีก่อนทีเขายื่่น วิศวะจุฬารึป่าวคับ?

ความคิดเห็น

P.Kla 24/05/2554 21:18

น่าจะได้ รออ่านระเบียบการจริง อีกที
โพสต์เมื่อ 26/05/2554 19:44 | 0
พี่ค่ะ แล้วรับตรงปกติจะมีประมาณช่วงไหนอ่ะ(จุฬา) อยากสอบถาปัตย ค่ะ
    แล้วถ้าสมัครรับตรงพิเศษไปแล้ว สอบไม่ได้ เราสามารถสมัคร รับตรงปกติต่อได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 26/05/2554 20:03

น้องต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะก่อนนะครับ ช่วง มิถุนา นี้อะครับ รับตรงพิเศษไปแล้ว สมัครรับตรงปกติได้นะ เพราะน้องจะรู้ผล รับตรงพิเศษก่อน
โพสต์เมื่อ 29/05/2554 19:36 | 0
เด็กซิ่วต้องสอบใช้คะแนนของเก่าไม่ได้   งั้นสินะคับ iamsorry
โพสต์เมื่อ 04/08/2554 16:02 | 0
วิศวะ ใช้ เกรดเท่าไรครับ
โพสต์เมื่อ 12/09/2554 23:00 | 0
พี่ครับสมัครสอบ Cu-Sci ไม่ทันทำไงดีครับ ผมเห็นวันที่ 12 กย. นึกว่าเที่ยงคืน แต่กลับมาดูบอกตอนเที่ยง ผมยังเรียนอยู่เลย - -* ผมคงหมดสิทธ์แล้วสินะครับ T_T

ความคิดเห็น

P.Kla 12/09/2554 23:02

อ่อไม่ต้องกลัวครับ น้องเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญของ สทศ ก็ได้นะครับ
โพสต์เมื่อ 30/09/2554 23:03 | 0

พี่ครับ พอจะรู้มั้ยย ว่า คะแนน gat  pat1  pat3  จะ ประมานเท่าไหร่ถึงจะ ติดวิศวะ อ่ะครับบ !!!

โพสต์เมื่อ 26/12/2554 13:20 | 0
เภสัชจุฬา ใช้ เเกทเเพท1-2 กี่เปอเซ็นยังไงบ้างคะ
โพสต์เมื่อ 31/03/2555 13:46 | 0
เภสัช จุฬาฯ มีสอบตรงเเบบปกติเปล่าคะ เเล้วเเบบพิเศษนี้มันเป็นระบบยังงัย เเกท เเพท ใช้กี่เปอร์สำหรับตรงเเบบปกติ ใช้ GPAC เท่าไหร่ GPA เท่าไหร่ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 31/03/2555 14:16

ของน้องจะเป็นรุ่น 56 นะครับซึ่ง ปีปัจจุับนไม่มีรับตรง นะยังไงรอ ระเบียบการใหม่ออกเร็ว ๆ นี้
โพสต์เมื่อ 31/03/2555 19:19 | 0
ขอบคุณมากค่ะพี่ ^ ^
โพสต์เมื่อ 05/04/2555 21:43 | 0
ยังงี้ต้องลองแล้วล่ะ วิศวะจุฬา...angry
โพสต์เมื่อ 06/06/2555 21:18 | 0
สรุปแล้วถ้าหนูจะสอบคณะวิทย์ ก็ไม่ใช้เกรดใช่ไม๊ค๊ะ ไปสอบ ซียูไซน์ ใช้แต่ GAT PAT แบบนี้หนูเข้าใจถูกป่ะค๊ะ??
abac