คณะวิทยาการการจัดการ ถึงวันที่ 17 สมัครด้วยตัวเอง

รายละเอียด http://sbba.ms.src.ku.ac.th/fileup/รับสมัครรอบ3.pdf

เว็บไซต์หลัก http://sbba.ms.src.ku.ac.th


คณะ วิทย์คอมและ ICT ถึงวันที่ 18 ผ่าน FAX ได้

รายละเอียด http://renvi.src.ku.ac.th/images/stories/pond/Spe_3_interview.pdf

เว็บไซต์หลัก http://renvi.src.ku.ac.th/