ขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กำลังเปืดรับสมัครนักศึกษารอบสุดท้ายแล้ว (ทล.) โดยการกรอกข้อมูลสมัคร Intranet ที่อาคารแม่โจ้ 70 ปี (ทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย) เปิดรับหลายสาขา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรยังเปิดรับเพิ่มอีก 6 คนค่ะ ใครยังไม่มีที่เรียนก็รีบมาได้ภายในบ่ายนี้แหละค่ะ