มันคือโจทย์เลขอนุกรมธรรมดาๆ ที่มนุษย์ทั่วไปก็ทำได้... (มาลองทำดูสิ~)

ได้ฟอเวิร์ดเมลมาครับ เลยเอามาลองให้ทำกันดู

  
This is a mathematical challenge, and it's been said that:   
นี่คือความท้าทายทางหลักคณิตศาสตร์ และได้ถูกกล่าวขานไว้ว่า   
* If you're an engineer, you should be able to solve it in (under) three minutes,   
*หากคุณเป็นนักวิศวกร คุณจะสามารถเฉลยได้ใน (น้อยกว่า) สามนาที   
* if you're an architect, in three hours;   
*หากคุณเป็นสถาปนิก จะใช้เวลาในสามชั่วโมง   
* if you're a doctor, in six hours;   
*หากคุณเป็นแพทย์ จะใช้เวลาในหกชั่วโมง   
* if you're an accountant, in three months and   
หากคุณเป็นนักบัญชี อาจใช้เวลาในสามเดือน และ   
* If you're a lawyer, probably never.   
และหากคุณเป็นทนายความ อาจทำไม่ได้เลย   
   
What is the missing number in this logical series? 
คำถามก็คือ จงเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างข้างล่างนี้?? 

  
1, 2, 6, 42, 1806, ____???   

 

 

 

  www.exteen.com