ผมขอนิยามสาขานี้ตามความเข้าใจเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ แม่น้ำ ดิน ภูมิอากาศ จะว่าไปแล้วก็คือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง โดยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภูมิศาตร์เกษตร เศรษฐกิจ การอ่านแผนที่การทำแผนที่ สำหรับวิชาที่เราจะนำไปประยุกต์ในสายอาชีพได้อย่างเช่น การพัฒนาที่ดิน แนวคิดการเลือกทำเลสำหรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่ง ภูมิศาสตร์ทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยว

จบภูมิศาสตร์ทำงานอะไร

นักออกแบบแผนที่ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ นักวางแผนการขนส่ง นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาภูมิศาสตร์

เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ทักษิณ ธรรมศาสตร์ นเรศวร บูรพา ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลานครินทร์