ผมมีข่าวดีจะมาบอกครับ  ปีนี้ผมได้ข่าวมาแล้วว่า ทุก มหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมระบบ เคลียร์ริ่งเฮาส์   โดยจะนำมาใช้ ปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก ซึ่งผมเองก็ชอบระบบนี้มากๆ ครับผม   ^__^

 

ระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ หรือศูนย์ประสานงานรับตรง ที่จะคอยรับรายชื่อของเด็กที่ติดและประกาศรายชื่อ เด็กว่าติดรับตรงที่ไหนบ้าง เมื่อเด็กทราบต้องตัดสินใจว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยใด เมื่อเด็กเลือกแล้ว สอท. จะประกาศรายชื่อเด็กอีกครั้ง ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรับทราบ เพื่อจะได้ไม่ไปกันที่เด็กคนอื่นๆ ซึ่งการดำเนินการนี้จะเป็นช่วงเดียวกับที่มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการส่งรายชื่อเด็กที่ติดรับตรงมาตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางพอดี

 

ดังนั้นระบบนี้จะทำให้ เด็กที่สอบตรงไม่ติดทุกคน สามารถลุ้นกันต่อในรอบแอดมิชชั่น โดยมีที่นั่งมากขึ้น ถ้าเทียบกับปีก่อนๆครับ  เพราะปีก่อน เด็กบางคนสามารถสอบติดได้มากกว่า 5 มหาวิทยาลัย  และไม่ได้ไปทำเรื่องสละสิทธ์ ซึ่งทำให้ ทีที่นั่งในคณะนั้นๆเสียไปฟรีๆ ยิ่ง คณะพวกทันตะ เภสัชงี้ ผมหละเสียดายมาก  อยากจะให้คนได้เรียน จะได้ออกมาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน ^__^

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร(คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือก ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕

 

เด็กซิ่วเข้าระบบ เคลียริ่งเฮาส์  ได้หรือไม่

ความจริงแล้ว ระบบนี้เป็นระบบที่รวมรายชื่อว่าใครติดที่ไหนบ้างนะครับแค่นั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการรับสมัคร   ดังนั้นถ้าเด็กซิ่วต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนให้เข้าไปอ่านระเบียบการวิธีการรับของแต่ละสถาบันโดยตรงเลยครับ

 

สอบรับตรงไม่ติด  ต้องยืนยันสิทธ์ไหม

ในเมื่อสอบไม่ติดก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยืนยันนะครับ  เพราะไม่มีชื่อของเรา

 

ราชภัฎ สวนดุสิต สวนสุนันทา  ราชมงคลธัญบุรี ต้องเข้าระบบ เคลียริ่งเฮาส์ ไหม

ก็จากรายชื่อด้านบนนะครับคือ ไม่เข้าร่วม มหาวิทยาลัยอื่นจะไม่โดนตัดสิทธืแอดมิชชั่น

 

โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐ เข้าระบบ เคลียริงเฮาส์หรือไม่

อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละคณะ นะครับ คือเขามีอำนาจในการส่งชื่อ  แต่เขาจะไม่ส่งชื่อก็ได้ครับ  โดยให้สังเกตุจากในระเบียบการครับ

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
แล้วหากประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ (ยื่นคะแนน Admissions) ที่จัดสอบ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ

อ่อแต่ ปีก่อนได้ข่าวว่าบางมหาวิทยาลัย ตอนแรกบอกไม่ตัดสิทธ์แอด แต่ตอนหลังส่งชื่อตัดสิทธ์แอด ซะงั้น

ถ้าสอบติด หลายแห่งแต่ไม่ได้ไปยืนยันสิทธ์ จะเกิดผลอย่างไร

  ย้ำชัด ๆ  11-17 มีนาคม  2555 เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับขอให้ทุกคนที่สอบรับตรงติดมายืนยันสิทธ์ ที่  http://www.cuas.or.th นะครับ ถ้าเราไม่เข้าไปยืนยันสิทธ์ เราก็จะโดนตัดสิทธ์รับตรงที่เราสอบติดไปทุกที่นะครับ  แต่เขาน้องก็จะสามารถยื่น  Admissions กลางได้

 

ข้อสอบสามัญ 7 วิชา ต้องสอบทุกคนไหม  เด็กซิ่วสอบได้ไหม 

ไม่จำเป็นต้องสอบทุกคนะครับ  และไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชาด้วย   โดยเราต้องดูที่มหาวิทยาลัย และที่เราอยากเข้าใช้ เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกอย่างเช่น  อักษรศาสตร์ จุฬาคาดว่ารับเด็กซิ่ว โดยเข้าไปที่เว็บไซต์หลักเลยครับ   องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะต่าง ๆ  2555(คลิก) โดยใช้  PAT7  และ  และวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ  แล้วก็สมัครแค่ 3 วิชาก็ได้รับไม่จำเป็นต้องสอบวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์อย่าง วิศวะจุฬาเอง ก็ใช้แค่   GAT และ PAT เท่านั้นไม่จำเป็นต้องสอบวิชาสามัญครับผม

 

http://www.unigang.com/