สพฐ.ผุดครูทูปแชนแนล www.krutubechannel.com

 

ทางเลือกใหม่การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมคัดครูไอที 250 คน สร้างคลิปดี 8 สาระเรียนรู้สอนเด็กผ่านเว็บ

     นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณาเห็นว่าเว็บไซต์ ยูทูบดอทคอม : www.youtube.com  เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนวิดีโอ ที่มีชื่อเสียงและมีสื่อการเรียนรู้จากทั่วโลกเผยแพร่อยู่จำนวนมากโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยคัดกรองและค้นหาเฉพาะวิดีโอที่เป็นสื่อการเรียนรู้จากทั่วโลก มารวมไว้ในเว็บไซต์ ครูทูบแชนแนล : www.krutubechannel.com  และคัดเลือกครูผู้สอน 250 คนจากทั่วประเทศ  มาปฏิบัติการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบวิดีโอคลิป ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาปฐมวัยนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้ครูทั่วประเทศแสวงหาความรู้จากระบบอินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ

     "เมื่อ เรามีคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และมีช่องทางการสื่อสารให้กับครู นักเรียนและผู้สนใจได้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการเรียนการสอน ในหลากหลายรูปแบบจากทั่วโลก ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพของครูในการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน"  นายกมล กล่าว


Credit  http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/69264