การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปี 7


เริ่มแล้ว!!!  การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปี 7หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลก     สีเขียว( Energy Innovation for Green Globe) ชิงทุนรางวัลกว่า 700,000บาท พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  4 มหาวิทยาลัยของรัฐ

 

กระทรวงพลังงาน  เปิดโครงการต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 7  โดยเชิญน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจ         ในการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”( Energy Innovation for Green Globe) หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดโครงการต้นกล้าพลังงานในปีที่ผ่านๆมา ซึ่งมีน้องๆเยาวชนสนใจส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละโครงงานนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย

สำหรับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2ระดับ คือ ระดับภาคและระดับประเทศ ระดับภาค เป็นการคัดเลือกทีมเยาวชนแบ่งออกเป็น 3ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทีมละ 3คน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2ท่าน โดยแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1โครงงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้งานได้จริง ซึ่งรอบแรก   จะพิจารณาคัดเลือกโครงงานจากเอกสารรายละเอียดโครงงานและไดอะแกรมอธิบายการทำงานของระบบ โดยจะคัดเลือกโครงงานของแต่ละระดับ อย่างน้อย 10โครงงาน/ภาค เพื่อส่งไปพิจารณาในรอบที่สอง ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงานระดับภาค จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 15,000 10,000  5,000  3000บาท พร้อมโล่รางวัลตามลำดับ 

*สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 4รางวัล จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่

ภาคกลาง :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            จำนวน 3 ทุน

ภาคเหนือ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                 จำนวน 3 ทุน

ภาคใต้ :    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                จำนวน 3 ทุน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             จำนวน 3 ทุน

ระดับประเทศเป็นทีมที่สามารถผ่านการคัดเลือกระดับภาค ซึ่งโครงงานที่ชนะการประกวดแต่ละระดับชั้นจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสูงสุดถึง 40,000บาท

หากน้องๆ สนใจอยากเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นสุดยอดต้นกล้าพลังงานปีที่ 7 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามสถานที่ส่งใบสมัครของแต่ละภูมิภาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาคเหนือ 053-215-388 ภาคกลาง 02-140-6290-2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 044-224-225 ภาคใต้ 082-267-1421 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.energy.go.th/?q=node/21 หมดเขตรับสมัคร 5 สิงหาคม 2554 นี้   ww.facebook.com/pages/ต้นกล้าพลังงาน/135337363210233