มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี

1.สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม) www.niets.or.th

2.สมัครสอบรายวิชาที่ สทศ จะจัดสอบเดือนมกราคม 2555 วันที่สมัครและสอบต้องดูประกาศของ สทศ

3.โครงการรับตรงนี้เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) www.xxxxxxx สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 

ระเบียบการจ้า ฉบับเต็มจ้า  http://quota.su.ac.th/pdf/order2555_08072554.pdf


url: http://www.quota.su.ac.th