โครงการ คัดเลือกตรงประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครใน 5 คณะคือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

รายละเอียดได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/admission/

ลิงค์ระบบรับสมัคร http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/register 

ปล. มีอะไรสงสัยพี่สามารถคุยกับพี่ได้ที่นี้จ้า http://www.unigang.com/Article/4195