โปรดทราบ ผู้ที่จะสมัครโควตาภาคเหนือ บางสาขาวิชาต้องใช้คะแนน PAT ด้วย คือ

คณะ วิชาที่ต้องสอบ
คณะศึกษาศาสตร์ PAT5
คณะวิจิตรศิลป์ PAT6

ซึ่งท่านจะต้องสมัครสอบของ สทศ (รับสมัคร วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2554) ที่จะสอบในเดือน ตุลาคม 2554 และบางสาขาวิชามีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำคือ

คณะ-สาขาวิชา วิชาสอบโควตา คะแนนขั้นต่ำ
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท สองภาษา ภาษาอังกฤษ
45
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา คณิตศาสตร์ 1
30
พื้นฐานวิศวกรรม
30
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ
35

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ Quota

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 และการ ให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2555.. รับสมัคร1-14 กันยายน 2554 

ตอนนี้ รายระเอียดว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างออกแล้วนะครับ    Click

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนSpecial projects

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 12 โครงการ ปีการศึกษา 2555..    

อันนี้จะมีโครงการที่นับนักเรียนจากทั่วประเทศคือโครงการเรียนดีนะครับ ใช้ GAT-PAT และ GPAX   รับสมัคร  14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554

น้องๆสามารถเข้าอ่านหน้าเว็บหลักได้ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/index.php