รับตรง โควตา มหิดล 2555 !!!

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักเรียนม .6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 ผ่าน "ระบบมหิดลโควตา" ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2555 สทศ (ข้อสอบรับตรงร่วม) ด้วย! ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ระบบมหิดลโควตา

รับสมัคร 15 ส.ค. - 31 ต.ค. 54

สมัครสอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับสทศ 1-30 ต.ค. 54

สอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับสทศ
7-8 ม.ค. 55

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับสมัคร 15 ส.ค. - 30 ก.ย. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่นั่งสอบและสนามสอบ

 


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.facebook.com/PIMU.Admission.Quota2012