มหาวิทยาลัย ที่ใช้ ข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ในการคัดเลือก

ผมขอรวมรายชื่อคณะ ของสถาบันต่างๆ ที่ใช้ การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สั้น ๆ คือรับตรง >.<โดยผมจะรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ พร้อมวิชาสามัญที่ต้องสอบมาให้นะครับ 

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ แนะนำให้เข้าอ่านที่ระเบียบการรับตรงของแต่ละสถาบันเพิ่มเติมจ้า

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

1 ระดับความยากข้อสอบย้ำอีกครั้งว่ายากกว่า O-NET ระดับใกล้เคียงกับ GAT-PAT เลย  แรกเริ่ม สทศจะใช้ชื่อ A-NET ซะด้วยซ้ำโดยข้อสอบ A-NET นี่ผมว่ายากมาก

แจกข้อสอบ A-net ปีการศึกษา 2549-2550

2 ข้อสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ มี 5 ตัวเลือก ใช้เวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที / วิชา  โดย สทศ. จะประการโครงสร้างผังการออกข้อสอบ และเนื้อหาที่จะออกสอบในแต่ละวิชา ให้ทราบภายในเดือนตุลาคมนี้  โดยข้อมูล จาก จากการเข้าร่วมการเสวนา "สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์" ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2554"

  การยืนยันสิทธิ์  ผ่านระบบ Clearing House
ในการยืนยันสิทธิ์ หลังจากที่น้องผ่านการสอบคัดเลือก ขั้นสุดท้ายแล้ว  ในโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบ Clearing House  น้องๆจะได้รับรหัส เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ของโครงการรับตรงๆนั้น  เช่น ถ้าน้องสามารถผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงที่เข้าร่วม ระบบ clearing house ได้ทั้งหมด  4 โครงการ น้องก็จะได้รับรหัสเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์  4 รหัส เมื่อถึงเวลาที่กำหนดในการยืนยันสิทธิ์  วันที่ 11-17 มีนาคม 2555 น้องจะต้องใช้รหัสที่มีอยู่ เพื่อกดเลือกยืนยันสิทธิ์  ซึ่งรหัสนี้จะต้องตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยเคยให้ไว้นะคะ   เพราะฉะนั้น รหัสนี้จึงสำคัญมากต้องระวัง อย่าทำหาย หรือลืมโดยเด็ดขาด และที่สำคัญ ไม่ควรบอกให้ใครรู้หากไม่จำเป็น ค่ะ เพราะอาจจะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายกลั่นแกล้งได้นะค่ะ ^ ^  Credithttp://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=823

 

จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

โครการรับตรงปกติ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครการรับตรงปกติ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
โควตาความถนัดทางอาชีพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชา
ธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด
(กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระนอง ระยอง ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว
สระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 

รายละเอียด เพิ่มเติม  http://www.quota.su.ac.th/newquota/pdf/order2555.pdf


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังมีอีกหลายคณะนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ link ด้านล่าง

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/10_GAT_PAT(28-Jun-55).pdf

 


มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/archives/898

 


แม่ฟ้าหลวง