วิเคราะห์คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์

ทพ.สม  สุจีรา  www.Tutorsom.com

          ในบทความตอนที่แล้ว (  http://www.unigang.com/Article/8083)  ได้อธิบายถึงแนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ปีที่ผ่านมา ซึ่งคงมีลักษณะไม่แตกต่างจากที่กำลังจะสอบในปีนี้เท่าใดนัก คือ แบ่งออกเป็นสามส่วน  ได้แก่ส่วนวัดไอคิว 10 คะแนน  ส่วนวัดจริยธรรม 10 คะแนน และส่วนวัดความคิดเชื่อมโยง 10คะแนน รวมเป็น 30เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบเข้าซึ่งถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับวิชาสามัญอื่นๆ

          ในส่วนวัดไอคิว เป็นส่วนที่ยากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่เพียง 3.88 (เต็ม 10)  ในขณะที่ส่วนวัดจริยธรรมคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.48และส่วนวัดความคิดเชื่อมโยง คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูง คือ 8.72 คะแนน(จากนักเรียนเข้าสอบ 20,000 คน มีนักเรียนทำส่วนความคิดเชื่อมโยงได้คะแนนเต็มกว่า 12,000 คน)    เมื่อรวมทั้งสามส่วน คะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 17คะแนน ในขณะที่คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ที่ 24 คะแนน

          ปีที่ผ่านมา นักเรียนที่เข้าเรียนคอร์สเคล็ดลับวิชาเฉพาะแพทย์กับ ทันตแพทย์สม สุจีรา ( Tutorsom.com) จะได้คะแนนประมาณ 20 – 22 คะแนน ซึ่งหลายคนสอบเข้าคณะแพทย์ได้ในที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สาม ควรทำได้คะแนนเต็มสิบ (ห้ามพลาด) ส่วนวัดไอคิว ควรจะได้ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน และส่วนจริยธรรมควรจะได้ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนนเช่นกัน  เมื่อรวมทั้งสามส่วนนักเรียนจะได้คะแนน 22 คะแนน เป็นอย่างต่ำ  ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมาก และมีโอกาสสอบเข้าแพทย์ได้

             มีคำถามว่า ทำไมคะแนนในส่วนวัดจริยธรรม จึงมีค่าเฉลี่ยต่ำมาก ทั้งๆที่นักเรียนทุกคน ก็พยายามตอบให้ดีที่สุด เพื่อแสดงถึงความมีจริยธรรม เป็นคนดี  มีใจเมตตา  คำตอบก็คือ  ข้อสอบส่วนนี้จะมีคำถามวัดใจ ที่ตรวจสอบว่า น้องๆตอบตามความเป็นจริงมากแค่ไหน  การพยายามตอบแบบเป็นเทพหรือนางฟ้า ดีสุดขั้ว กลับจะไม่ได้คะแนน เพราะไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนของนักเรียนออกมา  และคณะแพทย์คงไม่ต้องการให้นักเรียนที่เสแสร้ง แกล้งตอบ เข้ามาเรียนอย่างแน่นอน

              ถ้าน้องเป็นคนที่มีจิตใจดี  มีพรหมวิหาร 4  ให้ตอบไปตามที่น้องรู้สึก รับรองไม่ผิด  หลักธรรมที่สำคัญๆ ของการเป็นแพทย์ต้องเรียนรู้ให้หมด เช่นสังควัตถุ 4 , อิทธิบาท 4 , หิริโอตัปปะ ,อริยสัจ4 ,ฆราวาสธรรม 4 , โยนิโสมนสิการ ,กาลามสูตร ฯลฯ   และพยายามโน้มใจไปให้ถึงความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ  แล้วตอบข้อสอบไปตามความรู้สึก รับรองน้องจะได้คะแนนส่วนวัดจริยธรรมสูงมากๆ ซึ่งถ้าได้ถึง 7คะแนน รวมกับส่วนเชื่อมโยงอีก 10น้องก็ได้ ไปแน่ๆแล้ว 17คะแนน

              ส่วนวัดไอคิวของวิชาเฉพาะแพทย์ค่อนข้างยาก และทำกันไม่ค่อยทัน ดังนั้น น้องต้องมีเทคนิคการทำข้อสอบให้ไว ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถสอนกันได้  แต่ สำหรับส่วนวัดจริยธรรม แม้จะสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ แต่ถ้าตัวตนจริงๆไม่ใช่เช่นนั้น โอกาสได้คะแนนก็น้อยลง  แน่นอนว่า คำถามในข้อสอบจะไม่ถามถึงหลักธรรมโดยตรงเพราะ คนที่สอบเข้าแพทย์ มีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต่คำถามจะเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับหลักธรรมต่างๆ  ดังนั้น น้องจึงควรศึกษาธรรมะ ก่อนเข้าสอบวิชาเฉพาะแพทย์ด้วย

               สำหรับส่วนความคิดเชื่อมโยง  ถ้าน้องพลาดไม่ได้สิบคะแนนเต็ม ถือว่าเสียเปรียบอย่างแรง เพราะนักเรียนที่สอบ กสพท.มากกว่าครึ่ง ทำคะแนนส่วนนี้ได้เต็มร้อย  ซึ่งเทคนิคในการทำให้ได้คะแนนเต็มไม่ยาก เพียงแต่ต้องมีเคล็ดลับบางอย่างในการตรวจสอบย้อนกลับ

             วิชาเฉพาะแพทย์ปีนี้ จะสอบต้นเดือนพฤศจิกายน และประกาศผลต้นเดือนธันวาคม ก่อนวันสอบวิชาสามัญกว่าหนึ่งเดือน  ดังนั้น ถ้าน้องได้คะแนนสูง จะเกิดกำลังใจ กำลังกายอย่างมหาศาล ในการอ่านหนังสือเพื่อสอบวิชาสามัญในเดือนมกราคม  หรืออาจจะกล่าวได้ว่า วิชาเฉพาะแพทย์ เป็นวิชาที่สำคัญที่สุด สำหรับการสอบเข้าแพทย์ ก็ไม่เกินเลยแต่ประการใด

http://unigang.com