สอบตรง มศว 2555 มาคุยกันจ้า !!!

1 น้องหมาออมสิน   superyer

2 Pocket Tree ชุเพื่อนนุ๊ก     peekung123

3 สมุดโน็ต Nutshell

4  ขวดน้ำอเนกประสงค์   professer    yaryajung

5  แผ่นแสง สำหรับอ่านหนังสือ  MeaningNoon

ทุกคนจะได้รับหนังสือ เล่มใดเล่มหนึ่ง

ส่ง username  mail และ password  มาที่ [email protected]แมว.com

ขอชื่อที่อยู่   ด้วยนะครับ รีบ ๆ ส่งมานะครับ

ขอขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ร่วมแบ่งปันกันนะครับ

 

สำหรับของราววัลก็

 


1  กระปุกออมสินน้องหมากินเหรียญ 1 รางวัล

2 พวกกุญแจ Pocket Tree นะครับ  อันนี้รูปตัวอย่าง >..< เพราะถ่ายเองแล้วไม่ชัด  2 รางวัล

 

3 สมุดโน็ต  ยังกะหนังสือกำลังภายใน ฮาฮา  1 เล่ม

 

4  ขวดน้ำอเนกประสงค์  พับเก็บให้แบบได้   2 อันครับ

 

5  แผ่นแสง สำหรับอ่านหนังสือ  1 รางวัล

 

 


โดยทุกรางวัลในข้างต้น เราแนบหนังสือ  โดยจะได้แค่รางวัล ละ 1 เล่มนะครับ >,,<
ปล. ท็อปซีเคร๊ต ผม เหลือแค่ 2 เล่ม   แต่ ไอน์สไตส์ผมเหลือหลายเล่มอยู่

ครั้งหน้า อยากได้ของรางวัลเป็นอะไรเสนอได้นะ haha

สำหรับหนังสือ ขอขอบคุณหมอสม นะครับ
สำหรับของรางวัญอื่น  ทางทีมงานสนับสนุนเอง  อยากให้น้องมาคุยกันเยอะ ๆ  น้องรุ่นถัดไปจะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวจ้า