วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ขอเปลี่ยนสนามสอบ GAT-PAT ได้แล้ว !!

สืบเนื่องจากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ผู้มีสิทธิ์สอบคนใดประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสนามสอบ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปสอบ ณ สนามสอบเดิมได้ ขอให้ยื่นคาร้องตามแบบคาร้องทั่วไป (ดังเอกสารที่แนบมาด้วย) ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาทางโทรสารหมายเลข 02-219-2996 ซึ่ง สทศ.จะพิจารณาเปลี่ยนสนามสอบให้ตามความเหมาะสมในการจัดการ (จานวนที่นั่งสอบของ สนามสอบ จานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง) และเหตุผลความจาเป็นของผู้ยื่นคาร้อง หากพ้นกาหนดในการยื่นคาร้องดังกล่าว สทศ.จะไม่รับพิจารณาใบคาร้องนั้นๆ


ผู้ที่ยื่นคาร้องมาแล้ว สทศ.จะแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนสนามสอบให้ทราบทางโทรศัพท์ และทางระบบ GAT/PAT ของผู้ยื่นคาร้อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/1134714257fec968a9c80f3d90e47cac.pdf

 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. aomsin_06
  06/10/2554 21:16 | 46
  สอบแกท แพท มี'รุ่นผ้าปูโต๊ะ' ไปเเล้ววว

  สอบปีนี้ เด็กรุ่นนี้ คือ 'รุ่น หนีน้ำ' TT'

  frown
 3. wasderwerty
  07/10/2554 10:05 | 21
  ชอบจังเลย รุ่น "หนีน้ำ"smile
 4. look-yee
  06/10/2554 23:20 | 8

  สอบจังหวัดเดิมแต่ขอย้ายโรงเรียนสอบ มาเป็นสอบใกล้ๆได้ไม๊
  เพราะมีวิชาที่สอบตอนเช้า แล้วสนามสอบอยู่ไกล เกือบ 20 กิโล
  ไม่รู้เค้าจะให้ได้รึปล่า TT

13562

เข้าชม

6

ตอบกลับ

ขอเปลี่ยนสนามสอบ GAT-PAT ได้แล้ว !!

โพสต์เมื่อ 06/10/2554 21:16 | 46
สอบแกท แพท มี'รุ่นผ้าปูโต๊ะ' ไปเเล้ววว

สอบปีนี้ เด็กรุ่นนี้ คือ 'รุ่น หนีน้ำ' TT'

frown
โพสต์เมื่อ 06/10/2554 23:20 | 8

สอบจังหวัดเดิมแต่ขอย้ายโรงเรียนสอบ มาเป็นสอบใกล้ๆได้ไม๊
เพราะมีวิชาที่สอบตอนเช้า แล้วสนามสอบอยู่ไกล เกือบ 20 กิโล
ไม่รู้เค้าจะให้ได้รึปล่า TT

โพสต์เมื่อ 07/10/2554 10:05 | 21
ชอบจังเลย รุ่น "หนีน้ำ"smile
โพสต์เมื่อ 07/10/2554 19:11 | 0
ถ้าจังหวัดเดิมมีสนามสอบที่่เดียวเเล้วน้ำท่วมไปเเล้วล่ะคะ
โพสต์เมื่อ 08/10/2554 17:50 | 0

คือว่า เราได้ส่งยื่นคาร้องตามแบบคาร้องทั่วไป ทางไปรษณีย์แล้ว
ซึ่งได้ส่งก่อนที่ ทาง สทศ. จะประกาศ
แบบนี้ทาง สทศ. จะรับพิจารณาไหม ?

โพสต์เมื่อ 08/10/2554 22:30 | 0
เฮ้ออ เซง
abac