วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เคล็ดลับการทำข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์

ทันตแพทย์สม สุจีรา  www.Tutorsom.com

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ http://www.unigang.com/Article/8083

เรียนแพทย์ดีอย่างไรตอนที่ 2 http://unigang.com/Article/7807

เรียนแพทย์ดีอย่างไรตอนที่ 1 http://www.unigang.com/Article/7771


        จากสถิติปีก่อนๆ คะแนนสอบเข้าแพทย์เฉือนกันที่ทศนิยม  หลายๆคนแพ้เพียงนิดเดียว ก็สอบไม่ติดแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก เพราะหมายถึงวิถีชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล คะแนนของวิชาเฉพาะแพทย์จึงสำคัญ เพราะมีค่าน้ำหนักถึง 30ใน 100คะแนนของการสอบเข้า  ดังนั้นไม่ว่าออกสอบจะออกอย่างไร  น้องควรมีเทคนิคการทำข้อสอบวิชานี้ไว้ให้อุ่นใจ

        คำว่า DOCTOR  สื่อให้เห็นคุณสมบัติของแพทย์ 6ประการตามตัวอักษรคือ  D=Decision การตัดสินใจ                 O=Optimism มองโลกในแง่ดี  C=Care ดูแล เสียสละ   T=Teacher สอนเป็น    O=Observation ช่างสังเกต                    R=Responsibility มีความรับผิดชอบ   ไม่ว่าข้อสอบจะเป็นแบบใด  จะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติเหล่านี้ของนักเรียน

       คำตอบในวิชาเฉพาะแพทย์ ไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนคำตอบในวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ หรือ เคมี  แต่จะมีเพียงตัวเลือกเดียวที่คะแนนสูงที่สุด  น้องต้องเลือกตัวเลือกนั้น โดยวิเคราะห์ตามคุณสมบัติ 6ประการ  เช่น คำถามที่ว่า “ท่านคิดอย่างไรกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค”  ก.เป็นผลงานรัฐบาลเก่า ไม่ควรสนับสนุน  ข.เป็นโครงการที่หมอทำงานหนักขึ้น    . เป็นโครงการที่หลักการดี    ง.ไม่ควรทำเพราะซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม  จ.เป็นโครงการที่ทำให้หมอลาออกจำนวนมาก   โจทย์ข้อนี้ต้องการวัด Optimismดังนั้นถ้านักเรียนตอบข้อ ก. ข. หรือ จ. แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ร้าย จะไม่ได้คะแนน

        อีกตัวอย่าง  นางกุ้งกลับจากสัมมนาพร้อมนางก้อย  ปรากฏว่าระหว่างทางนางก้อยขับรถชนคนแก่ โดยที่ไม่มีใครเห็น แล้วจะหนี  ถ้าคุณเป็นนางกุ้งจะทำอย่างไร  ก. แจ้งความแล้วบอกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด   ข. บอกให้ก้อยมอบตัว  

ค.โทรบอกแม่ก้อย แล้วให้แม่ตัดสินใจ         ง. ขอลงจากรถไปช่วยคนแก่ก่อน   จ.เก็บไว้เป็นความลับ รู้กันแค่สองคน ข้อนี้ต้องตอบข้อ ง.  เป็นการวัดคุณสมบัติ CARE

        ส่วนคำถามที่วัดความรับผิดชอบ ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบของแพทย์ไม่ได้ครอบจักรวาล  ดังนั้นใครที่คิดว่าตอบแบบพระเวสสันดร จะได้คะแนนสูง เป็นความเข้าใจที่ผิด  เช่น โจทย์ถามว่า เมื่อมีวัยรุ่นท้องนอกสมรสมาขอทำแท้งกับท่าน  ท่านควรทำเช่นไร    ก.นัดพ่อแม่ของเด็กมาคุยเพื่อช่วยกันวิเคราะห์หาทางออก   ข.เรียกแฟนของวัยรุ่นคนนั้นมาแล้วโน้มน้าวให้แสดงความรับผิดชอบ   .บอกเด็กว่าอย่าทำแท้ง หมอจะช่วยดูแลและหาสถานรับเลี้ยงเด็กให้   ง.ไม่ทำแท้งให้ และส่งให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ดูแลต่อ   จ. แนะนำให้ไปสถานที่คุมกำเนิดของเอกชนแทน   คำตอบ ข้อ ก. ข. และ ค. อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหมอ ดังนั้น ข้อที่เหมาะสมที่สุดคือ ข้อ ง.  ซึ่งหลายคนอาจตอบข้อ ก. ข. หรือ ค.  แต่ความจริงแล้วข้อเหล่านั้นคะแนนไม่สูง  ( วิธีการให้คะแนนของวิชาเฉพาะแพทย์ก็ถูกเก็บเป็นความลับเช่นกัน แต่เข้าใจว่า ตอบได้เพียงข้อละตัวเลือก แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนต่างๆกันไป รวมทั้งมีคะแนนติดลบด้วย)

           ข้อสอบปีที่ผ่านมา ออกแบบวัด Decision และ Observation  โดยให้กรณีตัวอย่างมายาวมากประมาณเกือบหนึ่งหน้ากระดาษ แล้วให้วิเคราะห์สถานการณ์นั้น   ส่วนคุณสมบัติด้าน  Teacher  มักจะออกในรูปของการวิเคราะห์ทัก๋ษะทำงานกลุ่ม  การเป็นผู้นำกลุ่ม  เพราะแพทย์ต้องทำงานเป็นทีม และต้องสอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

           คำถามที่วัด การมองโลกในแง่ดี  จะรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วย   แพทย์ที่มองโลกในแง่ดีจะไม่มีอารมณ์ ดังนั้น คำตอบที่แสดงออกถึงความมีอารมณ์จะไม่ใช่คำตอบที่ถูก เช่น   ประโยคใดน่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ฟังมากที่สุด  ก.มัวโอ้เอ้ เดี๋ยวก็ตกรถกันหมดหรอก    ข.เร็วๆหน่อยสิทำอะไรช้าจัง    ค.ใครๆเขารออยู่ รู้ไหม   ง.ช้านัก เดี๋ยวปล่อยให้อยู่ที่นี่ซะเลย  จ. เร็วเข้าเถอะ เดี๋ยวไม่ทันรถออก   คำตอบที่ไม่มีอารมณ์คือข้อ จ.

             มีคุณสมบัติของแพทย์อีกมากมาย ที่สามารถนำมาออกเป็นข้อสอบได้ ไม่ใช่เฉพาะตัวย่อจาก DOCTOR  ซึ่งถ้าน้องๆมีคุณสมบัติตรงตามที่ กสพท.ต้องการ  ก็จะได้คะแนน  ข้อสอบวิชานี้ถูกจัดทำขึ้นตามหลักจิตวิทยาชั้นสูงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ดังนั้น อย่าคิดว่าจะหลอกข้อสอบได้  ในทางกลับกันต้องระวังถูกข้อสอบหลอกถาม  แต่อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นโชคดีของนักเรียนรุ่นปัจจุบัน ที่มีวิชาเฉพาะแพทย์  เพราะทำให้นักเรียนที่เรียนเก่งไม่มาก สามารถสอบเข้าแพทย์ได้ง่ายขึ้น นั่นเพราะความเป็นคนดีสำคัญกว่าความเป็นคนเก่ง  แพทย์ที่ดีแต่ไม่เก่ง จะสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนเก่งได้ในอนาคต  แต่แพทย์ที่เป็นคนเก่งแต่ไม่ดี  โอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้กลายเป็นคนดี จะยากกว่ามาก 

 

Credit  http://mathurosw.blogspot.com/2011/10/blog-post_13.html

  1. ความเห็นยอดนิยม

  2. pech 03
    15/10/2554 12:21 | 26
    hi   แพทย์ที่ดีแต่ไม่เก่ง จะสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนเก่งได้ในอนาคต  แต่แพทย์ที่เป็นคนเก่งแต่ไม่ดี  โอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้กลายเป็นคนดี จะยากกว่ามาก " 
    ชอบข้อความนี้มากๆ ค่ะsmile

92260

เข้าชม

14

ตอบกลับ

เคล็ดลับการทำข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์

โพสต์เมื่อ 13/10/2554 00:44 | 0

ขอบคุนคัฟ

โพสต์เมื่อ 13/10/2554 08:53 | 0
เปลี่ยนแนวจริงหรอครับ
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 09:47 | 3
ถามทีเหอะ ข้อสอบแพทย์เนี่ยวัดจริยธรรมแพทย์ได้มากแค่ไหนเชียว เด็กฝึกทำข้อสอบมากๆ ดัดจริตตอบที่ตัวเองดูดีเป็นคนดีก็ได้นี่ครับ แล้วเด็กเหล่านี้ก็สอบผ่านมา   ก็อย่างที่เห็นพวก กสพท ผลิตแพทย์ที่ดีได้สักคนไหมครับ
ผมเห็นก็แบบที่เห็นๆอ่ะ ให้ยาแพงๆ ไปเรียนแต่สาขาเงินดีๆ(ศัลยกรรม) 

ความคิดเห็น

Nueng_Rx 13/10/2554 13:56

ผมเหนด้วยคัฟฟฟ

kenyok 13/10/2554 22:17

ไม่่หรอกครับข้อสอบวิชาเฉพาะนั้นเค้าใช้หลักความจริงในการทำครับถ้าดีเกินไปก็อาจจะผิดได้แต่ทุกข้อก็มีคะแนนหมดนะครับมากน้อยต่างกันไป ส่วนแพทย์ที่ดีนั้นคงเป็นเฉพาะบุคคนนะร้อยพ่อพันแม่คงเลี้ยงให้ได้ดีเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นะครับ =="

permpoon 03/10/2555 07:28

ใช่ๆ พวกมันเรียนแพทย์ก็แค่อยากได้เงินเยอะ ผมมีเพื่อนที่สอบติดแพทย์ มันก็เป็นพวกเห็นแก่ตัวทั้งนั้น

mun2550 08/10/2555 15:11

คิดผิดละ..

yuttanait 10/10/2555 00:07

มันดัดจริตไม่ได้ทุกข้อหรอก ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์จริงๆถึงจะทำได้ ฝึกฝนมาแค่ไหนก็โดนข้อสอบหลอกอยู่ดี คือหลอกให้เราแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 12:29 | 0
มีข้อสอบจริยธรรมแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะ แต่คนฟุคติดจะเยอะ คนเก่งๆจะติดบ้างไม่ติดบ้าง

คนที่ทำจริยธรรมแพทย์ได้คะแนนเยอะๆก็ใช่ว่าจะเป็นคนมีจริยธรรมดี เพราะรู้หลักการตอบ คนที่จริยธรรมดีก็อาจทำคะแนนได้ไม่ดี เพราะไม่รู้หลักการตอบ

แต่เราคิดว่าก็เป็นการทำให้เราได้อ่านหลักจริยธรรมเข้าหัวไปบ้าง อิอิ
โพสต์เมื่อ 15/10/2554 12:21 | 26
hi   แพทย์ที่ดีแต่ไม่เก่ง จะสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนเก่งได้ในอนาคต  แต่แพทย์ที่เป็นคนเก่งแต่ไม่ดี  โอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้กลายเป็นคนดี จะยากกว่ามาก " 
ชอบข้อความนี้มากๆ ค่ะsmile
โพสต์เมื่อ 17/10/2554 17:33 | 0
ขอบคุณค่ะ ^^ แม้ไม่เก่งแต่กำลังพยายามอยู่ค่ะ อิอิ
โพสต์เมื่อ 19/10/2554 07:36 | 0
เคยไปเรียนกับท่านแล้ว
reading
ดีมาก ๆ
สั้น ๆ ได้ใจความ
flight
โพสต์เมื่อ 20/10/2554 19:48 | 1
ทำทีไรตอบผิดตลอด ซื้อหนังสือมาลองทำหลายเล่ม คำถามเดียวกันแต่ว่าแต่ละเล่มดันให้คำตอบไม่เหมือนกันซะอย่างงั้น บรึ๋ย ๆ งง ๆ
โพสต์เมื่อ 24/10/2554 21:29 | 2
ถ้าหนูมีโอกาสได้ไปถึงจุดนั้น  จะทำให้สมกับความหมายที่แฝงไว้ในคำว่า DOCTOR เลยค่ะ ^^
โพสต์เมื่อ 28/10/2554 17:57 | 0
พี่เอง ก็ เคยคิดเเบบ poomplabchit นะ ที่เฟกเเล้วจะตอบ ได้คะเเนนเยอะ ความจริงมันไม่ใช่เลยนะ บางคำถามนี่ มีเเต่เเบบ เลวร้าย เราก็ต้องเลือก พี่ว่าข้อสอบอันนี้วัดที่ ความคิดเเรกของเรา ถ้า เรา ตอบเเบบเฟกๆ ข้อสอบนี้ก็สามารถจับโกหก ได้เหมือนกัน ^^ .. เเละก็น้องๆคนไหนที่ได้น้อย อันเนี่ย ไม่เปนไร หรอก ตั้งใจทำวิชาสามัญ ก็ ช่วย เพาะเพื่อนพี่ ก็ได้ 20 กว่าๆ กันก็ไม่ติด ตอนพี่สอบ พี่ได้ 17 เองเเต่พี่ก็เรียนหมอเเล้วตอนนี้ สู้ๆนะน้อง
ปล.ที่น้องๆควรฝึกพี่ว่าน่าจะเป็นเชื่อมโยง เพาะมันเเทบเต็มกันทั้งประเทศ พลาดนี่เสียดายเเย่เลย ... :)
โพสต์เมื่อ 29/11/2554 21:21 | 0

แแพทย์ที่ดีนั้นถึงไม่เก่งแต่ความดีจะเป๊นทุนหนุนให้เก่งขึ้นมาได้ ค่ะ

เชื่อแบบนั้น น่ะค่ะsmilehi

โพสต์เมื่อ 21/08/2555 13:12 | 0
สรุป อยากเป็นlove
โพสต์เมื่อ 23/08/2555 20:16 | 0
พี่ค้ะ.ข้อสอบวิชาเฉพาะอ้ะ มันมีการวัดความถนัดของคนิดศาสตร์ มีแบบวิธีทำหรือป่าวค้ะ ?? 
โพสต์เมื่อ 01/11/2557 16:56 | 0
ต้องตั้งใจแล้ววว ^^
abac