วันที่ 20 สิงหาคม 2560

หลากอารมณ์ ภาพน้ำท่วมไทยปี 54

น้ำท่วม 2554 ภาพน้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมอยุธยา น้ำท่วมน่าน ภาพน้ำท่วม รวมภาพน้ำท่วม ปี54
รวมภาพอุทกภัย น้ำท่วมประเทศไทย ในจังหวัดต่างไม่ว่า อยุธยา นครสวรรค์ และที่อื่นๆ ขอนำเสนอภาพในแบบสวยงาม
ได้รอยยิ้ม นะครับ  รวบรวมจากในอินเตอร์เนท เฟสบุ๊ค google+ twitter  ลองมาดูกัน บางภาพก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้


291739_278850308812576_147362408628034_915911_902332659_n.jpg 293484_280358151995125_147362408628034_921654_1661358674_n.jpg 294644_275629279134679_147362408628034_903385_889267036_n.jpg 


296403_280931888604418_147362408628034_924445_350647021_n.jpg 

น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


296824_280942258603381_147362408628034_924575_198877913_n.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554

297247_281337028563904_147362408628034_925932_12729640_n.jpg 


298734_280942105270063_147362408628034_924574_1282243994_n.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554

298740_281411921889748_147362408628034_926188_963721242_n.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


299184_281032848594322_147362408628034_924945_1475626351_n.jpg 


299615_281388461892094_147362408628034_926100_936758283_n.jpg 


299926_280384721992468_147362408628034_921881_1530232255_n.jpg 


301072_280931301937810_147362408628034_924444_1552140507_n.jpg 


301155_279893405374933_147362408628034_920020_228290956_n.jpg 


301666_280998145264459_147362408628034_924821_1260147326_n.jpg 


302379_280935128604094_147362408628034_924498_1899862568_n.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554

305139_280360305328243_147362408628034_921676_1629386077_n.jpg 


308380_280934278604179_147362408628034_924466_161052248_n.jpg 


310882_280933971937543_147362408628034_924451_507309012_n.jpg 


311301_281485335215740_147362408628034_926563_1263905731_n.jpg 


311877_281001531930787_147362408628034_924843_392166731_n.jpg 


314428_275754759122131_147362408628034_904237_665401145_n.jpg 


314486_278974262133514_147362408628034_916267_1627218353_n.jpg 


316419_280998558597751_147362408628034_924828_1779234730_n.jpg 


317766_281354535228820_147362408628034_925958_1762309468_n.jpg 


320531_276584902372450_147362408628034_907237_1798112898_n.jpg 


321654_280992475265026_147362408628034_924690_142316837_n.jpg 


2 (1).jpg 


10.jpg 


tnalvj.jpg 


301689_279896215374652_147362408628034_920098_124286618_n.jpg 

น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554 ภาพน้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมอยุธยา น้ำท่วมน่าน ภาพน้ำท่วม รวมภาพน้ำท่วม ปี54
รวมภาพอุทกภัย น้ำท่วมประเทศไทย ในจังหวัดต่างไม่ว่า อยุธยา นครสวรรค์ และที่อื่นๆ โดยถูกตีพิมในเว็บไซต์ต่างชาติ
ตีแผล่ไปทั่วโลก มาชมกัน นักข่าวชาวต่างชาิติ ได้นำไปลงให้คนทั้งโลกได้เห็น 


s_t01_RTR2R6LH.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t02_RTR2RPP6.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t04_29029620.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t05_28810176.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t06_RTR2SBUL.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t07_09010856.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t08_21933673.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t09_29029329.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t10_29030057.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554s_t12_RTR2SFPM.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t11_RTR2S1DH.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t13_26124577.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t15_29029310.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t16_RTR2SECE.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t17_RTR2R8IP.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t18_RTR2SA32.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t19_RTR2SH3B.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t20_RTR2SGVN.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t21_RTR2SKAU.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t22_RTR2SK7T.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t23_RTR2SK9S.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t24_29029434.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t25_11127839.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t26_28809267.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t27_29046777.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t28_28810137.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t29_RTR2RUTS.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t30_RTR2SC6V.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t31_RTR2SFMV.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t32_00302876.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t33_RTR2SK2C.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t34_RTR2RH4U.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t35_29017687.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t36_29046711.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554


s_t37_RTR2SJXM.jpg 
น้ำท่วม น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมไทยปี54 ภาพน้ำท่วม รูปน้ำท่วมไทย รวมภาพอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 น้ำท่วม 2554 

ขอเสนอวิธีดัดแปลงอุปกรณ์ในบ้านมาเป็นเรือ เผื่อไว้เวลาฉุกเฉินคับ ^^

 

 

หาอะไรทำแก้เครียดตอนน้ำท่ว

 

 

อีกหนึ่งไอเดีย แก้เครียดตอนน้ำท่วมครับ ^^
รวบรวมจากในอินเตอร์เนท เฟสบุ๊ค google+ twitter  ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 

Credit  http://www.bbberry.net/webboard/viewthread.php?tid=5685

 1. ความเห็นยอดนิยม

 2. phanupanms
  13/10/2554 15:11 | 8
  ยังมีอารมณ์ที่จะเล่นเกมส์อยู่เนาะ!! 5555
 3. Pimthai
  13/10/2554 17:14 | 7
  ปีนี้สาหัสเหลือเกิน ขอให้ผ่านสถานการณือันเลวร้ายนี้ไปด้วยดี ขอเป็นกำลังใจให้

85368

เข้าชม

20

ตอบกลับ

หลากอารมณ์ ภาพน้ำท่วมไทยปี 54

โพสต์เมื่อ 13/10/2554 13:22 | 0

ผีนางเม้ย น่ากลัวมาก ในความโหดร้าย ยังมีความสวยงามเสมอflight

โพสต์เมื่อ 13/10/2554 14:08 | 2
2 ภาพสุดท้าย 55555555 5 55+
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 15:06 | 2
ตกใจผีเม้ย !!! 555555+ xD
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 15:11 | 8
ยังมีอารมณ์ที่จะเล่นเกมส์อยู่เนาะ!! 5555
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 15:21 | 4
จระเข้ทำไรนั้ัน
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 16:17 | 1
คนไทยน่าสงสาร :) อยากให้รอดพ้นเหตุการณ์นี้ไปโดยเร็ว  สภาพเศรษฐกิจย่ำเเย่ :( 
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 16:47 | 0
ชอบเด็กรองสุดท้ายอะ
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 17:04 | 0
มัน เยี่ยม มาก!!!
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 17:14 | 7
ปีนี้สาหัสเหลือเกิน ขอให้ผ่านสถานการณือันเลวร้ายนี้ไปด้วยดี ขอเป็นกำลังใจให้
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 18:14 | 0
ชอบอ่ะ น่ารัก 
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 18:26 | 0
เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยทุกคนนะครับ
สู้ๆ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ^^
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 18:45 | 1
เห็นผีเม้ยในน้ำแล้วตกใจมาก
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 20:09 | 0
น้ำท่วมแล้วยังนั่งเล่น Dot-A อีก เยี่ยมเลย!!smart
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 21:43 | 0
น่ารักน่ะค่ะ :P

ไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่ะค่ะflight
โพสต์เมื่อ 13/10/2554 23:29 | 0
k อีกหนึ่งกำลังใจฮับๆๆ สู้ๆๆ 
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 01:47 | 0
จรเข้หนีน้ำท่วมขึ้นบ้าน 55555
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 15:51 | 0
ทั้งสวยและเศร้าในเวลาเดียวกัน  

ผีเม้ยน่ากลัวอ่ะ ohnoo
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 16:59 | 1
แบบว่า  น้ำท่วม  ยังนั่งเล่นเกมส์กันได้อีกเน้อ
โพสต์เมื่อ 16/10/2554 15:24 | 0
รูปแรกเสียวเขื่อนแตก lol
โพสต์เมื่อ 16/10/2554 23:40 | 0
ผีเม้ยมาไง - -*

สงสารคนต่างจังหวัดอะ น้ำท่วมปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วอีก
abac