วันที่ 29 สิงหาคม 2558

ปฎิทิน รับตรง สถาบันพระบรมราชนก 2555

 

ประกาศ
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ขอเลื่อนการเปิด
รับสมัครระบบรับตรงออกไป เนื่องมาจากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนการสอบ GAT และ PAT ดังนี้

           
  1. การประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  
    คุณสมบัติ    
    โควตา    
    ปฎิทินการรับสมัคร    
  2. การลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2554 - 10 มกราคม 2555  
  3. รับสมัคร

2 - 10 มกราคม 2555

ความคืบหน้าทั้งหมด ติดตามได้ที่  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info