ปฎิทิน รับตรง สถาบันพระบรมราชนก 2555

 

ประกาศ
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ขอเลื่อนการเปิด
รับสมัครระบบรับตรงออกไป เนื่องมาจากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนการสอบ GAT และ PAT ดังนี้

           
  1. การประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  
    คุณสมบัติ    
    โควตา    
    ปฎิทินการรับสมัคร    
  2. การลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2554 - 10 มกราคม 2555  
  3. รับสมัคร

2 - 10 มกราคม 2555

ความคืบหน้าทั้งหมด ติดตามได้ที่  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info