Sideshow ขนมไทยๆ

 

ขนมวุ้น

 Sideshow ขนมไทยๆ

ทองหยิบ

 

 Sideshow ขนมไทยๆ

 

ทองหยอด

 Sideshow ขนมไทยๆ

ลูกชุบ

 Sideshow ขนมไทยๆ

 

ขนมเม็ดขนุน

 Sideshow ขนมไทยๆ

 

ขนมเปียกปูน

 Sideshow ขนมไทยๆ

 

สาคู

 Sideshow ขนมไทยๆ

ขนมตาล

 

 

ขนมหม้อแกง

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ไข่ในรัง

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

เรไร

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ไข่แมงดาเทียม

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

กระเช้าสีดา

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

 

กลีบลำดวน

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ขนมชั้นใบเตย

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

 

ครองแครงกะทิ

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

 

จ่ามงกุฏ

 

 

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

 

จี่

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ดอกลำเจียก

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

ละอองฟ้า

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

 

วุ้นตาแมว

 

ขนมไทย..ใครอยากกินยกมือขึ้น

อาลัว

 ข้าวเหนียวมะม่วง

หลุด ___สาวข้างบ้าน

 

Credit http://atcloud.com/stories/55775