ประกาศผลสอบตรง

http://www.mediafire.com/download.php?w5fyboyq3ockref

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ >.<

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ นำไปใช้สอบติดแน่นอน

แนวข้อสอบตรงและเทคนิคสอบสัมภาษณ์ มศว

 


ตรวจดูรายชื่อผู้สอบข้อเขียนได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
วันที่ 24 พ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. (ดูขั้นตอนการดูประกาศผลที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540075.pdf)

และสามารถดูรายชื่อผู้สอบได้ที่ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณกองบริการการศึกษา
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย.54

กรุณาอ่านประกาศผลสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้สอบได้

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

รายละเอียด วันสอบสัมภาษณ์ http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540077.pdf