รับตรง คณะพยาบาล ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
Asia-Pacific International University
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับรอบเดียว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2555

สอบข้อเขียน 6 พฤษภาคม 2555

รายละเอียด http://www.apiu.edu/pdfs/2011-09-26-2.pdf

ค่าเทอมhttp://www.apiu.edu/pdfs/2011-09-26-2.pdf