ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

สามารถ พิมพ์บัตรแสดงเลขที่นั่งสอบ

http://www.onetresult.niets.or.th/ndirweb/


หลายคนที่ปัญหานี้

พรุ้งนี้รอดดู สทศนะครับ ว่าจะมีมาตราการแก้ไขปัญหาอย่างไร