เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเทคนิคนครปฐม ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบในสนามสอบดังกล่าว ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านทาง www.niets.or.th อีกครั้ง 

 

หลายวันก่อนคงเจอปัญหาเข้า ID ไม่ได้

แต่ตอนนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ  


พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  http://www.onetresult.niets.or.th/gpsregisterweb/


IE ใช้งานได้ โดยให้กดรับ Pop up ด้วยนะครับ