รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่  19 ธันวาคม 2554 ถึง 20 เมษายน 2555

รายละเอียด  http://entrance.dusit.ac.th/