วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ #14 ม.ขอนแก่นครับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5ทั่วประเทศจำนวน 120คน
เพื่อเข้าร่วมโครงการ ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 14ระหว่างวันที่ 20 - 22มกราคม 2555ณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ การใช้ชีวิต บทบาทของแพทย์ ต่อการดูแลผู้ป่วยและสังคม และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
   ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมมากมาย เช่นสังเกตการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์ (ผ่าศพ) สังเกตการปฏิบัติงานของแพททย์และนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล  ฟังบรรยายหัวข้อ “การเรียนแพทย์ มข” เป็นต้น

 หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2554 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.med-kku.com/index.php/topic,8663737.html
http://www.facebook.com/KkuMedCamp

11830

เข้าชม

4

ตอบกลับ

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ #14 ม.ขอนแก่นครับ

โพสต์เมื่อ 25/12/2554 17:59 | 0
ทางพี่ๆสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มข เขาขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 แล้วนะครับ น้องๆรีบมาสมัครกันนะ ^^
โพสต์เมื่อ 25/12/2554 19:47 | 0
แต่ว่าวันที่ 21 มกราคมมันตรงกับวันสอบค.ถนัดแพทย์นี่คะ
T    T
โพสต์เมื่อ 25/12/2554 20:11 | 1
อ่อ รับเฉพาะม.4 , 5 ครับ
โพสต์เมื่อ 26/12/2554 10:26 | 0
หนูจะไป ๆ ^^
abac