ด้วยการที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องกลดังนั้นสาขาจึงต้องเรียนฟิสิกส์และแคลคูลัส อีกทั้งยังต้องเรียนเคมีกะชีวะเบื้องต้นด้วยเหอะ ๆ ๆ และก็เทคโนโลยีด้านการเกษตร สัตว์ พืช สำหรับวิชาเฉพาะที่ที่เราต้องเช่นการเขียนแบบเครื่องจักรกล,เครื่องยนต์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างอาคารเกษตร สำหรับสาขานี้สามารถต่อโททาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกษตรได้อีกด้วยนะครับ

จบเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ทำงานอะไร

ก็เป็นนักวิชาการเกษตรฝ่ายให้ความรู้เรื่องเครื่องจักรเกษตรให้แก่เกษตรกรเช่น การใช้งาน การซ่อมบำรุง รวมไปถึงการประดิษฐ์คิดค้นประปรุงเครื่องมือใหม่เพื่อใช้ในการเกษตร หรือจะเป็นหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง หรือพนักงานขายอุปกรณ์จักรกลการเกษตรก็ได้นะครับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ลาดกระบัง

Credit : http://www.dek-d.com