บระเจ้าช่วยกล้วยทอด    คิดได้ไง  ......................................

ohnoo  getout

 

 

Credit  https://www.facebook.com